Adwokat Agnieszka Prętczyńska ponownie pomogła Pokrzywdzonemu, któremu odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie. Jest to dla adwokat Agnieszki Prętczyńskiej kolejne z kilkudziesięciu uwzględnionych zażaleń na tego rodzaju decyzję organów ścigania- wszystkie zażalenia dotychczas były uwzględniane.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie prowadzonej za sygn. akt II C 1353/18, po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2020 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa klientki reprezentowanej przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską przeciwko Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.