Baner
szachy3
20.04.2022

Kara 3 miesięcy pozbawienia wolności za recydywę, możliwość dozoru elektronicznego

Adwokat Agnieszka Prętczyńska uzyskała dla swojego klienta oskarżonego z art. 286 k.k. w zw. z art. 64 par. 1 k.k. wyrok kary mieszanej. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 21 marca 2022 r. wymierzył oskarżonemu na podstawie art. 286 §1 kk w zw. art. 37b kk, karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym.

Oskarżony był dotychczas dziewięciokrotnie karany za dopuszczenie się czynu z art. 286 k.k., w tym zarzuconego mu w niniejszym postępowaniu czynu dopuścił się po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności. Pomimo to, adwokat Agnieszka Prętczyńska ustaliła strategię postępowania i uzgodniła z oskarżycielem karę mieszaną, zaakceptowaną ostatecznie przez sąd.

W toku jest postępowanie o odbycie ww. kary w systemie dozoru elektronicznego.

Klient jest usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia.

Adwokat sprawy karne- tel. 531 200 352.