Baner
adwokat areszt akta karne
19.04.2022

Wstrzymanie wykonania kary przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Adwokat Agnieszka Prętczyńska działając na rzecz Skazanego wniosła o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz o wstrzymanie wykonania kary. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie za sygn. akt VIII Kow 490/22 przychylił się do wniosku i postanowił wstrzymać wykonanie kary względem Skazanego.

Skazany nie był uprzednio reprezentowany przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską. Zwrócił się o pomoc dopiero na etapie wykonywania kary, po otrzymaniu wezwania do stawiennictwa w zakładzie karnym. Adwokat Agnieszka Prętczyńska ustaliła, że zasadne będzie złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary roki i sześciu miesięcy pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Klient pouczony o konieczności zgromadzenia dowodów do sprawy zebrał wskazywaną dokumentację na bazie której adwokat przygotowała niezbędne pisma. W rezultacie Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wstrzymał względem Skazanego wykonanie kary a na maj br. wyznaczył rozprawę w sprawie.

Klient jest usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia.

Adwokat sprawy karne- tel. 531 200 352