Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, w sprawie za sygn. akt VIII Kow 931/23, postanowieniem z dnia 20 czerwca 2023 r. udzielił klientowi adwokat Agnieszki Prętczyńskiej zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, II Wydział Karny, w sprawie za sygn. akt II Ko 3181/23, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2023 r. wstrzymał i odroczył wykonanie kary pozbawienia wolności względem Skazanego na okres do dnia 2 stycznia 2024 r. Jest to już drugie odroczenie wykonania kary w niniejszej sprawie, na wniosek adwokat Agnieszki Prętczyńskiej.

Sąd Okręgowy w Warszawie, IX Wydział Karny Odwoławczy, dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie za sygn. akt IX Ka 857/23, utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 11 maja 2023 r., sygn. akt III K 915/20, orzekający o uniewinnieniu klienta bronionego przed adwokat Agnieszkę Prętczyńską.

Od 30 września 2020 r. walczyliśmy o uniewinnienie naszego Klienta. Po latach ciężkiej pracy, ośmiu rozprawach, licznych przesłuchaniach świadków- Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, wyrokiem z dnia 11 maja 2023 r., sygn. akt III K 915/20, orzekł o uniewinnieniu oskarżonego od zarzucanego mu czynu.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie adwokat Agnieszki Prętczyńskiej, której to apelacja od wyroku uniewinniającego została uwzględniona. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga dnia 27 marca 2023 r. w sprawie z oskarżenia prywatnego naszej Klientki, która to zgłosiła się do kancelarii po przegranej przed sądem a quo, sygn. akt VI Ka 1411/22 orzekł o uwzględnieniu apelacji.

Ponownie, adwokat Agnieszka Prętczyńska pomogła Skazanemu, co do którego złożona została kasacja od wyroku karnego, uzyskując odroczenie wykonania kary na okres 1 roku. Sąd Okręgowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 21 marca br. w sprawie za sygn. akt II Ko 507/22 przychylił się do wniosku obrońcy o odroczenie wykonania kary.

W dniu 6 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy w sprawie za sygn. akt II KK 119/22, gdzie obrońcą Skazanej była adwokat Agnieszka Prętczyńska, uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie i sprawę przekazał temu sądowi do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy w Płocku, II Wydział Karny, działając na wniosek adwokat Agnieszki Prętczyńskiej o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej za czyny z art. 53 i 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dnia 9 marca 2023 r. postanowił w stosunku do Skazanego wstrzymać wykonanie kary.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska, która ma na swoim koncie wielość i znamienitą większość spraw o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, ukończonych z sukcesem (98% procentowa skuteczność!), ponownie wygrała w sprawie zakończonej dnia 15 marca 2023 r. przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga.