Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny, w sprawie za sygn. akt I Ns 1118/21, przychylił się do stanowiska adwokat Agnieszki Prętczyńskiej i dnia 22 lutego 2022 r. wydał postanowienie odmawiające udzielenia zabezpieczenia w sprawie o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania.

 

Adwokat Agnieszka Prętczyńska zapewniała obronę w sprawie o czyn z art. 276 par. 1 k.k., prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, za sygn. akt III K 878/20. Sąd zgodnie z wnioskiem Obrońcy umorzył postępowanie karne z racji na niską społeczną szkodliwość czynu.

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2021 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście w Warszawie odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie o oszustwo tj. z art. 286 k.k. Zażalenie na to postanowienie wniosła adwokat Agnieszka Prętczyńska w imieniu trzech Pokrzywdzonych.

Wyrokiem z dnia 8 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w sprawie za sygn. akt IV K 583/21 skazał Aleksandra K. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując go do wykonywania w tym czasie prac społecznych. Sprawca był już uprzednio karany.