Redaktor Monika Sewastianowisz z serwisu prawo.pl zwróciła się do adwokat Agnieszki Prętczyńskiej z zapytaniem o odpowiedzialność karną z tytułu oszustw związanych z wydawaniem fałszywych rodowodów dla zwierząt. Przedmiotem rozważań stała się problematyka czynów z art. 286 k.k. w zb. z art. 270 k.k. w zw. z art. 11 par. 2 k.k.

VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, w sprawie za sygn. akt VIII Kow 490/22, postanowieniem z dnia 19 maja 2022 r. udzielił Skazanemu reprezentowanemu przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską, zgody na odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego.

Z przyjemnością informujemy, że w sprawie w której adwokat Agnieszka Prętczyńska, zapewniała obronę Klientowi, któremu zarzucono czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz umorzyła postępowanie.

W sprawach z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii postępowanie jest z natury rzeczy bardziej wymagające dla obrońców, aniżeli w innych. Jednakże nie oznacza to, że sytuacja jest beznadziejna. Przykładem istnienia różnorodnych możliwości obrony jest z pewnością instytucja wstrzymania wykonania kary.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska uzyskała dla swojego klienta oskarżonego z art. 286 k.k. w zw. z art. 64 par. 1 k.k. wyrok kary mieszanej. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 21 marca 2022 r. wymierzył oskarżonemu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska działając na rzecz Skazanego wniosła o wstrzymanie wykonania kary. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie za sygn. akt VIII Kow 490/22 przychylił się do wniosku i postanowił wstrzymać wykonanie kary względem Skazanego.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny, w sprawie za sygn. akt I Ns 1118/21, przychylił się do stanowiska adwokat Agnieszki Prętczyńskiej i dnia 22 lutego 2022 r. wydał postanowienie odmawiające udzielenia zabezpieczenia w sprawie o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania.