Sąd Okręgowy w Radomiu, w sprawie za sygn. akt II K 146/20, dnia 16 czerwca 2021 r. wydał wyrok w którym to uznał Klienta adwokat Agnieszki Prętczyńskiej za winnego popełnienia czynu z art. 156§1pkt 2 k.k., jednakże pomimo to, orzekł względem oskarżonego karę w zawieszeniu jej wykonania na okres próby.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, III Wydział Karny, dnia 11 maja 2021 r. wydał w sprawie za sygn. akt III K 691/19 wyrok skazujący za niealimentację zgodnie z wnioskiem adwokat Agnieszki Prętczyńskiej, która w tej sprawie reprezentowała Oskarżycielkę posiłkową/Pokrzywdzoną.

Oskarżony reprezentowany przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską za dwukrotne dopuszczenie się czynu z art. 278 par. 1 k.k. oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji tj. popełnienie przestępstwa z art. 222 par. 1 k.k. został skazany na karę łączną ograniczenia wolności.