Adwokat karne najlepszy adwokat

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka

Szanowni Państwo,

witam serdecznie na stronie kancelarii adwokackiej Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka. Zachęcam do zapoznania się z przedstawionymi na niej informacjami dotyczącymi mojej osoby oraz prowadzonej przeze mnie praktyki adwokackiej.

Wykonuję zawód adwokata jako członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka ma swoją siedzibę w m.st. Warszawa, gdzie także odbyłam aplikację adwokacką. Usługi realizuję dla klientów z całego kraju. Ukończyłam stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w ramach programu Socrates, w uznaniu za osiągnięcia w naukach prawnych, odbyłam studia prawa na University od Malta.

Praktyka główna kancelarii to sprawy karne i odszkodowawcze

Od roku 2008 prowadzę sprawy o odszkodowania. Posiadam doświadczenie zawodowe uzyskane w toku prowadzenia kilkuset spraw o zadośćuczynienia i odszkodowania z rozmaitych tytułów prawnych. Uzyskiwałam dla klientów wyroki na milionowe świadczenia w sprawach o wypadki komunikacyjne. Reprezentuję w trudnych przypadkach dotyczących błędów lekarskich.W roku 2008 zostałam i pozostaje po dziś dzień Prezesem Zarządu Spółki Duże Odszkodowania Sp. z o.o. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu postępowań o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę za szkody na osobie powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu lekarskiego czy naruszenia dóbr osobistych. W praktyce zawodowej obyłam się także ze sprawami o odszkodowania majątkowe, w szczególności o odszkodowania za szkody powstałe w mieniu ruchomym oraz w mieszkaniach i nieruchomościach. Zapewniam reprezentację interesów moich mocodawców w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie.

W toku praktyki zawodowej, około roku 2014 przeniosłam swoje zainteresowania w kierunku procedury karnej i tak obecnie większość spraw w kancelarii to sprawy z zakresu prawa karnego i prawa karnego wykonawczego. Zważyć przy tym należy, że udało mi się z sukcesem ukończyć wiele postępowań karnych. Nadto, nabyłam doświadczenia w reprezentowaniu pokrzywdzonych działając jako oskarżyciel posiłkowy oraz jako obrońca. Prowadziłam liczne postępowania karne o oszustwo, związanych z wolnością seksualną oraz molestowaniem seksualnym małoletnich, gwałt, z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, o znęcanie się nad rodziną, zabójstwo, fałszerstwo dokumentów, groźby karalne, naruszenie nietykalności cielesnej, pobicie, rozbój, spowodowanie wypadku w komunikacji czy jazdę w stanie nietrzeźwości.

Aktualnie swoją praktykę adwokacką koncentruję na pomaganiu w sprawach o odszkodowania oraz w sprawach karnych. W ciągu ostatnich kilku lat pracy zawodowej w ramach swojej indywidualnej praktyki adwokackiej pomogłam w setkach postępowań karnych, w szczególności poszerzając swoje doświadczenie w sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej, związanej z obrotem narkotykami (ujętych w wykazie substancji psychotropowych, środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych, stanowiącym załącznik do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) czy też odnoszących się do przestępczości gospodarczej.

Sukces kancelarii dostał dostrzeżony i uzyskałam laur Orła Prawa oraz nagrodę konsumentów Najlepsza kancelaria adwokacka w m. st. Warszawa.

Z sentymentu należy wspomnieć, że swoją praktykę zawodową rozpoczęłam od prawa pracy. W latach 2006-2008 pełniłam funkcję in-house lawyer w jednej z warszawskich agencji zatrudnienia. Podjęłam wówczas także studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Warszawskiego u prof. dr. hab Małgorzaty Gersdorf. Jestem autorką publikacji książkowych zatytułowanych "Prawo pracy, czas pracy", "Podręcznik HR-owca" oraz "Relacja pracownik-pracodawca". Publikowałam również artykuły w Monitorze Prawa Pracy oraz Pracy i Zabezpieczeniu Społecznym, takie jak "Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jako cywilnoprawna umowa dodatkowa do umowy o pracę", "Akordowy system wynagradzania" oraz "Aspekty prawne stosowania testów psychologicznych w procesie selekcji do pracy". Po zgłębieniu problematyki prawa pracy stwierdziłam jednakże, że nie wyczerpuje ona moich zainteresowań prawnych i rozpoczęłam trwający po dzisiejszy dzień proces rozwijania znajomości szeroko rozumianego prawa odszkodowań oraz prawa karnego.

Zainteresowanych współpracą zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

Tel. 531 200 352

najlepszy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tagi: adwokat, kancelaria adwokacka, agnieszka prętczyńska, sprawy karne, karnista, adwokat ds. karnych, apelacja karna, kasacja wyroku karnego