Wyrokiem z dnia 14 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli orzekł względem Klienta kancelarii karę 6 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze po 20 godzin miesięcznie prac społecznych, za czyn z art. 207 par. 1 k.k. w zw. z art. 37a § 1 k.k.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska została doceniona przez Klientów i wygrała w ogólnopolskim plebiscycie na najlepszą kancelarię adwokacką w m.st. Warszawa. Nagroda została przyznana w wyniku głosowania konsumentów, stąd jest dla nas najważniejszą z dotychczas przyznanych.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska ponownie pomogła w sprawie o o zakazanie zbliżania się do mieszkania na podstawie art. 11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa orzekł zgodnie z żądaniem adwokata i oddalił wniosek.

W dniu 14 grudnia 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie za sygn. akt II KK 206/21 uwzględnił kasację obrońcy adwokat Agnieszki Prętczyńskiej i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie zapadły w głośnej sprawie, gdzie zarzuty dotyczą zorganizowania działalności przestępczej.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska, która to na swoim koncie ma dziesiątki wygranych w postępowaniach zażaleniowych na decyzje organów ścigania odmawiające wszczęcia lub umarzające dochodzenie, ponownie wykazała, że decyzja, tym razem Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe, była chybiona.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska, specjalizującą się w obszarze szeroko rozumianego prawa karnego, w sprawie prowadzonej przed Sądem Najwyższym za sygn. akt II K 206/21 złożyła wniosek o wyłączenie nowego sędziego Sądu Najwyższego Ryszarda Witkowskiego i wygrała.

Dnia 17 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w sprawie za sygn. akt II AKzw 550/22 przychylił się do zażalenia obrońcy adwokat Agnieszki Prętczyńskiej na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 10 sierpnia 2022 r., którym to tenże sąd odmówił Skazanemu odroczenia wykonania kary.

Z uwagi na wprowadzone zmiany w kilku ustawach, które zabraniają kwestionowania statusu sędziego, koniecznym jest obecnie w sprawach kasacyjnych do dnia 29 lipca br. złożenie wniosków o tzw. test bezstronności sędziego. Adwokat Agnieszka Prętczyńska opracowała takie wnioski w postępowaniach, a także udzieliła wywiadu w tym zakresie.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska, która to obroniła pracę magisterską z prawa karnego wykonawczego oraz była Przewodniczącą Koła Naukowego Prawa Karnego Wykonawczego, ponownie działając na rzecz Klienta uzyskała odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.