Baner
marihuana
09.06.2022

Umorzenie dochodzenia w sprawie o posiadanie narkotyków- art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Z przyjemnością informujemy, że w sprawie w której adwokat Agnieszka Prętczyńska, zapewniała obronę Klientowi, któremu zarzucono czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz umorzyła postępowanie. Klientowi adwokat Agnieszki Prętczyńskiej zarzucono, że posiadał przy sobie w dniu 17 lutego 2022 r. środki odurzające w postaci suszu konopi innych niż włókniste o wadze 20,01 gram netto tj. czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zgodnie z ww. artykułem, kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Należy jednakże przy tym zważyć, że narkotyk będący przedmiotem przestępstwa z art. 62 u.p.n. musi spełniać nie tylko kryterium przynależności grupowej do związków wymienionych w załącznikach do tego aktu prawnego, ale również kryterium ilościowe pozwalające na jednorazowe użycie w celu osiągnięcia choćby potencjalnego efektu odurzenia lub innego charakterystycznego dla działania substancji psychotropowej, ale innego skutku niż medyczny.

Bacząc na konieczność zapewnienia tajemnicy prowadzonej obrony informujemy wyłącznie, że postanowieniem z dnia 30 marca 2022 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz umorzył dochodzenie w sprawie ww., która to była prowadzona za sygn. akt 4317-5.Ds.289.2022.V. Klient jest usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia.