Aktualności

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie, III Wydział Karny, w sprawie za za sygn. akt. III Ko 1970/23, przychylił się do wniosków obrońcy Skazanego adwokat Agnieszki Prętczyńskiej i orzekł dnia 19 stycznia 2024 r., ażeby nie zarządzać wykonania kary pozbawienia wolności w stosunku do Skazanego na podstawie art. 75 par. 2 k.k. i art. 178 k.k.w.

W grudniu 2023 r. w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Nakle nad Notecią o czyny z art. 286 k.k., a także w styczniu 2024 r. w sprawie zakończonej przez Prokuraturę Rejonową w Mławie o czyn z art. 207 k.k., postępowania przygotowawcze zostały umorzone w stosunku co do Klientów adwokat Agnieszki Prętczyńskiej, dzięki szybkiemu podjęciu się czynności przez obrońcę.

Ponownie sukcesy Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka zostały zauważone i docenione w prestiżowym konkursie Orły prawa. Odniesienie sukcesu i przynależność do grona Laureatów w kolejnych edycjach niezaprzeczalnie świadczy o utrzymującym się wysokim poziomie świadczonych przez kancelarię usług oraz jest dowodem na niesłabnące zaufanie i sympatię klientów.

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie w sprawie za sygn. akt V Ko 467/22, wyrokiem z dnia 5 października 2023 r., na podstawie art. 552 § 4 k.p.k. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz A.S., bronionej przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską, kwotę 100.000 (sto tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Wyrokiem z dnia 8 listopada 2023 r. Sąd Najwyższy, w sprawie klienta bronionego przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską, sygn. akt V KK 408/23, uchylił zgodnie z żądaniem obrońcy wyrok sądu II instancji i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Tym samym, kolejna kasacja karna, sporządzona przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską, okazała się skuteczną.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym wyroku uniewinniającym. Dnia 18 września 2023 r. Sąd Rejonowy w Grójcu w sprawie prowadzonej za sygn. akt II K 482/22, podzielił stanowisko obrońcy, adwokat Agnieszki Prętczyńskiej, co do nie dopuszczenia się przez Oskarżonego zarzucanych mu czynów.

Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, II Wydział Karny, w składzie Sędzia Bartosz Łapiński, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie za sygn. akt II Ko 792/23, postanowił wstrzymać wykonanie kary pozbawienia wolności w stosunku do Klienta adwokat Agnieszki Prętczyńskiej, do czasu rozpoznania wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Mamy zaszczyt poinformować, że Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka zdobyła prestiżowe wyróżnienia "Nagroda Konsumenta 2023" w ramach Ogólnopolskiego Plebiscytu programu "Nagroda Konsumenta". Wyróżnienie te zostało przyznane w kategorii "Kancelaria adwokacka Warszawa",  co świadczy o wysokim uznaniu, jakim kancelaria cieszy się wśród Klientów.

Począwszy od dnia 1 października 2023 r. nieletni, który ukończył lat 14 może odpowiadać za zabójstwo kwalifikowane, zgodnie ze znowelizowanym art. 10 §  2a Kodeksu karnego. Redaktor Patrycja Rojek-Socha przeprowadziła z adwokat Agnieszką Prętczyńską wywiad w tej sprawie.

Sąd Apelacyjny w Łodzi, II Wydział Karny, w składzie sędzia (del.) Robert Koziciński, dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie za sygn. akt II AKzw 307/23, uwzględnił zażalenie adwokat Agnieszki Prętczyńskiej i odroczył Klientowi kancelarii wykonanie kary łącznej 4 (czterech) lat pozbawienia wolności na okres 9 miesięcy.