Adwokat karne najlepszy adwokat
filary
21.02.2024

Nie zarządzanie wykonania zawieszonej kary bezwzględnego pozbawienia wolności- sukces adwokata, skuteczna obrona w postępowaniu wykonawczym

Zdarzają się sytuacje, w których zawieszona kara bezwzględnego pozbawienia wolności, zaczyna stawać się realnym zagrożeniem. Tak też było w postępowaniu o zarządzenie wykonania kary jednego roku pozbawienia wolności, prowadzonym w stosunku do klienta adwokat Agnieszki Prętczyńskiej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie za sygn. akt. III Ko 1970/23. Finalnie, sąd przychylił się do wniosków obrońcy i orzekł dnia 19 stycznia 2024 r., żeby nie zarządzać wykonania kary.

Na kanwie tej sprawy warto przypomnieć, że niczym nadzwyczajnym nie są sytuacje, kiedy osoba skazana na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i poddana licznym obowiązkom próby, staje w obliczu wniosku o zarządzenie wykonania tejże kary z racji na jakieś zaniedbania w realizacji nałożonych na nią obowiązków. Wiele w tej kwestii zależy oczywiście od osoby skazanego oraz kuratora. Niekiedy nawet drobne, innym razem poważniejsze nieporozumienia, na linii skazany-kurator, stają się często podstawą dla jednej z ważniejszych spraw procesowych w życiu człowieka. Ażeby zatem nie dochodziło do tego rodzaju procesów oczywiście zaleca się realizować obowiązki nałożone na daną osobę w sposób wręcz nadgorliwy. Pomijając tę drobną prawdę, bacząc na charakter wątku, warto zwrócić uwagę, że jeżeli komukolwiek przydarzy się taka sytuacja, poleca się ażeby zastanowił się jak może przekonać sąd, żeby nie realizował w stosunku do niego kary uprzednio zawieszonej. Najważniejsze są przy tym wszelkie aspekty związane ściśle z jego osobą a nie całą rodziną, w tym tą już zmarłą czy też kuzynką od wujka od....

Sprawy penitencjarne są skupione wokół jednostki. Jeżeli Skazany zmienia się, ma dowody na to, że proces resocjalizacji dzieje się na wolności jak np. zaświadczenie o udziale w terapii czy dowody na częściowe spłacanie obowiązku naprawienia szkody, tudzież znalazł zatrudnienie, bądź też zaczął edukacje, to winien je przedstawić, ażeby sąd zapoznał się także z argumentacją przemawiającą za brakiem potrzeby izolacji danego człowieka.

Każde tego rodzaju postępowanie jest wysoce zindywidualizowane.

Wracając zaś do sprawy to oczywiście Klient jest usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia.

Zainteresowanych zaś pomocą adwokata ds. karnych zapraszamy do kontaktu:

Tel. 531 200 352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tagi: zarzadzenie wykonania kary zawieszonej pozbawienia wolności, kara w zawieszeniu zarządzenie, wykonanie kary, sąd rejonowy dla warszawy pragi południe, kancelaria adwokacka warszawa, adwokat karny, wygrana sprawa karna