Adwokat karne najlepszy adwokat
hajs
20.01.2024

100 000,00 zł odszkodowania za niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie, V Wydział Karny, w składzie  SSO Piotr Janiszewski, w sprawie za sygn. akt V Ko 467/22, wyrokiem z dnia 5 października 2023 r., na podstawie art. 552 § 4 k.p.k. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz A.S., bronionej przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską, kwotę 100.000 (sto tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wraz z ustawowymi odsetkami za uchybienie terminowi płatności od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W niniejszej sprawie Oskarżona, która to nie posiadała żadnego źródła dochodu i korzystała ze wsparcia socjalnego, została uniewinniona, niemniej odbyła siedem miesięcy aresztu. Bacząc na brak jakichkolwiek dochodów po jej stronie, niemożliwe było zasądzenie na jej rzecz odszkodowania. Za doznane jednakże w wyniku stosowania aresztu cierpienia psychiczne zasądzono na jej rzecz ww. kwotę.

Wyrok jest nieprawomocny.

Klient jest usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tagi: adwokat odszkodowanie, niesłuszne aresztowanie, uniewinnienie, adwokat karne, adwokat zadośćuczynienie warszawa