Adwokat karne najlepszy adwokat
adwokat karne warszawa
26.02.2024

Dozór elektroniczny- wygrane w sprawach o SDE w lutym 2024 r.

Dnia 26 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie za sygn. akt XI Kow 184/24, uprzednio zaś dnia 19 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w postępowaniu za sygn. akt VIII Kow 3513/23, udzieliły Klientom kancelarii zezwolenia na odbycie kary bezwzględnego pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, na podstawie art. 43e § 1 k.k.w., art. 43la § 1 i § 2 k.k.w., art. 43na k.k.w., art. 43nb § 1 k.k.w. w zw. z art. 72 § 1 pkt 4 i 8 k.k. 

W obu ww. sprawach spełnione zostały przesłanki formalne określone w treści art. 43 la § 1 pkt 1 k.k.w., a mianowicie wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą  jednego roku i sześciu miesięcy, a także nie zachodziły warunki przewidziane w art. 64 § 2, art. 64a lub art. 65 § 1 i 2 k.k.. Nadto, Skazani posiadali stałe miejsce pobytu, zaś wspólnie z nimi zamieszkujące pełnoletnie osoby wyraziły zgodę na odbywanie przez nie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Udzieleniu takiego zezwolenia nie stały także na przeszkodzie możliwości techniczno – organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru  przez  podmiot  prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący- zwane dalej „warunkami technicznymi”.

W toku obu prowadzonych postępowań zostało wykazane ze strony obrony, że:

  • skazany nie jest sprawcą, co do którego względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji przemawiałyby za celowością odbywania przez niego kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego,
  • odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające do osiągnięcia jej celów,
  • Skazany daje gwarancję odbycia wymienionej kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Obecnie jeden z systemów jest już realizowany. Drugi oczekuje na rozpoznanie zażalenia prokuratorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

tagi: adwokat postępowania karne wykonawcze, dozór elektroniczny 2024, kancelaria adwokacka prawo karne, adwokat warszawa, system dozoru SDE, postanowienie o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary