Adwokat karne najlepszy adwokat
sad okregowy w warszawie karny adwokat
24.03.2024

Zastosowanie instytucji NADZWYCZAJNEGO ZŁAGODZENIA KARY- zamiana kary pozbawienia wolności na prace społeczne- efekt apelacji w sprawie z art. 200 k.k.

Sąd Okręgowy w Warszawie, IX Wydział Karny Odwoławczy, pod przewodnictwem sędzi SO Agnieszka Techman, dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie za sygn. akt IX Ka  26/24, na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę adwokat Agnieszkę Prętczyńską, która to nie reprezentowała interesów Klienta w I instancji, od wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 r., sygnatura akt V K 1053/19, orzekł o zmianie wyroku.

Zmiana jest o tyle istotna, że dotyczy zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia dla rodzaju zastosowanej w sprawie kary. W pierwszej instancji oskarżonemu wymierzono karę bezwzględnego pozbawienia wolności na podstawie art. 200 § 1 k.k. Sąd drugiej instancji zdecydował jednakże przy zastosowaniu art. 60 § 2 kk i art. 60 § 6 pkt 3 kk wymierzyć oskarżonemu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym. Skorzystanie przez sąd II instancji z możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary, stało się de facto możliwe w wyniku aktywnego i pewnego działania obrony w niniejszej sprawie.

Przy okazji przypominamy, że w postępowaniu apelacyjnym dalej jest możliwość zmiany wyroku- w każdą stronę. Stąd zawsze zalecamy, ażeby uwzględniać tenże fakt planując własną obronę. Postępowanie apelacyjne, odwoławcze, może wiele zmienić. Jeśli więc nie jesteśmy zadowoleni z wyroku sądu I instancji, to nie pozostaje nam nic innego niż szukać ratunku w sądzie II instancji, które to działanie jak obrazuje ww. sprawa, jak najbardziej ma szanse powodzenia.

Zainteresowanych wsparciem adwokata w sprawach karnych zapraszamy do kontaktu:

tel. 531 200 352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tagi: najlepszy adwokat, adwokat karne, adwokat karny, karnista, warszawa kancelaria adwokacka, nadzwyczajne złagodzenie kary, wyrok sądu, wyrok w sprawie z art. 200 k.k., czyny pedofilskie wyroki, dobry adwokat warszawa, zmiana wyroku, apelacja karna, adwokat apelacje karne