Baner
warunkowe zwolnienie
06.05.2021

Zamiana aresztu na poręczenie majątkowe i dozór policji- art. 254 k.p.k.

Jeżeli, względem Podejrzanego sąd rejonowy zastosował tymczasowe aresztowanie i zażalenie do sądu okręgowego nie przyniosło żadnego pozytywnego skutku, pozostaje nam wnosić o zmianę aresztu na inny środek zapobiegawczy. Zgodnie z art.  254 §  1 Kodeksu postępowania karnego: "Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu - sąd, przed którym sprawa się toczy".

Przykładowo, w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Dworze Mazowieckim pod sygn. akt 1 Ds. 53.2021, zastosowano względem klienta kancelarii Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim areszt, począwszy od dnia 3 marca br. na okres trzech miesięcy. Pomimo złożenia zażalenia na to postanowienie do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, zostało ono utrzymane w mocy. Adwokat Agnieszka Prętczyńska w tej sytuacji, złożyła wniosek o zmianę środka zapobiegawczego na poręczenie majątkowe i dozór policji. Prokurator wniosek uwzględnił i dzięki temu klient kancelarii adwokackiej wyszedł na wolność po upływie dwóch miesięcy aresztu, z orzeczonych trzech, które przecież mogły być dalej przedłużane.

Należy zatem mieć na względzie, że zastosowanie aresztu nie jest końcem tylko początkiem obrony w sprawie i zasadnym jest wykorzystywanie wszystkich możliwych (a tych nie mało, wbrew ogólnemu pojęciu) środków celem jak najszybszego umożliwienia Podejrzanemu opuszczenia aresztu.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska