Baner
admin / 27.06.2017

Wydanie przez Sąd Okręgowy Warszawa Praga postanowienia o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności

W dniu 8 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie, VIII Wydział Penitencjarny, w sprawie o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności prowadzonej pod sygn. akt VIII Kow 1692/17/pr, udzielił skazanemu, którego obrońcą byłam w niniejszym postępowaniu, przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z przyczyn zdrowotnych.