Baner
agnieszka pretczynska adwokat logo
admin / 09.09.2020

Uwzględnienie zażalenia na odmowę wszczęcia dochodzenia

Adwokat Agnieszka Prętczyńska reprezentowała Pokrzywdzonego, któremu to Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum- Zachód odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie o czyn z art. 191 par. 1a k.k. W skutek złożonego przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, dnia 18 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, II Wydział Karny, w sprawie prowadzonej za sygn. akt II Kp 468/20 przychylając się do stanowiska pełnomocnika Pokrzywdzonego, uchylił zaskarżone postanowienie.

Sąd Rejonowy w Toruniu stwierdził, że zażalenie zasługiwało na uwzględnienie albowiem decyzja organów postępowania przygotowawczego została wydana pochopnie, a przedłożony przez pełnomocnika Pokrzywdzonego materiał dowodowy daje podstawy do twierdzenia, że w sprawie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo dopuszczenia się czynu przez wskazaną osobę.

Sprawa wróciła do dalszego prowadzenia.

 

Zainteresowanych pomocą adwokata zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka

Ul. Wilcza 31/6, 00-544 Warszawa

tel. 531 200 352, a.p@kancelaria-adwokata.pl