Adwokat karne najlepszy adwokat
sad apelacyjny w warszawie adwokat
07.10.2023

Sukces adwokat Agnieszki Prętczyńskiej w sprawie o odroczenie wykonania kary przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi

Sąd Apelacyjny w Łodzi, II Wydział Karny, w składzie sędzia (del.) Robert Koziciński, dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie za sygn. akt II AKzw 307/23, uwzględnił zażalenie adwokat Agnieszki Prętczyńskiej i odroczył Klientowi kancelarii wykonanie kary łącznej 4 (czterech) lat pozbawienia wolności na okres 9 miesięcy.

Jak słusznie zważył sąd II instancji w uzasadnieniu: "Zażalenie obrońcy skazanego zasługuje na uwzględnienie. Sąd I instancji, odnosząc się zwłaszcza do problematyki procedury in vitro swoje przekonanie oparł jedynie na informacjach powszechnie dostępnych, jednak nie odniósł ich w należyty sposób do indywidualnej sytuacji zdrowotnej, w jakiej znalazła się żona skazanego i sam skazany jako aktywnie uczestniczący w tej procedurze. Tym samym przekonanie sądu meriti o braku podstaw do odroczenia wykonania kary z powodów zdrowotnych, zostało wyrażone z naruszeniem zasad art. 7 i 410 k.p.k. Oczywiście należy podzielić pogląd wyrażony w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, że odroczenie wykonania kary należy stosować w sytuacjach wyjątkowych, gdy obecność skazanego na wolności jest absolutnie niezbędna dla zagwarantowania bytu czy opieki nad członkiem rodziny, a więc gdy celu tego nie można osiągnąć w żaden inny sposób. Tymczasem, w świetle zeznań złożonych przez żonę skazanego w toku posiedzenia odwoławczego oraz w świetle przedłożonej przez obrońcę dokumentacji medycznej, na gruncie niniejszej sprawy taka sytuacja bez wątpienia występuje. Obszerne argumenty skarżącego ogniskujące się na kwestiach dotyczących procedury in-vitro, która w ocenie obrońcy, wymaga pozostawania skazanego na wolności, stanowi wystarczającą podstawę do uwzględniania postulatu zażalenia".

Jednocześnie chcemy złożyć serdeczne podziękowania Szanownej Pani Prokurator Katarzynie Durzyńskiej za humanitarne podejście do problemu i przyłączenie się do stanowiska obrońcy.

Zainteresowanych zaś pomocą adwokata karnisty, zapraszamy do kontaktu:

Tel. 531 200 352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tagi: odroczenie wykonania kary, sąd apelacyjny w łodzi, zażalenie na postanowienie odmawiające odroczenia wykonania kary, kancelaria karna, dobry adwokat, kodeks kary wykonawczy