Baner
adwokat karne warszawa
29.04.2021

Niska kara za kradzieże i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji

Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, V Wydział Karny, w sprawie za sygn. akt V K 2521/20 uznał oskarżonego, którego obrońcą była adwokat Agnieszka Prętczyńska za winnego dwukrotnego dokonania zaboru pojazdów (w tym jednego ciężarowego) w celu przywłaszczenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjanta poprzez odpychanie i szarpanie tj. popełnienia czynów z art. 278 par. 1 k.k. oraz art. 222 par. 1 k.k.

W sprawie istniały nagrania z monitoringu, które to stanowiły główny dowód w sprawie. Nagrania obrazowały cały proceder związany z podejmowaniem się zachowań celem dokonania zaboru pojazdów. Nadto, świadkami naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji byli trzej inni policjanci.

Zważywszy na obszerność materiału dowodowego stawką w sprawie była kara.

Sąd postanowił ukarać oskarżonego karą ograniczenia wolności w łącznym wymiarze (tj. za wszystkie trzy popełnione czyny) jednego roku i sześciu miesięcy ograniczenia wolności poprzez zobowiązanie oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym. Oskarżony jest usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia.

Przy okazji przypominam, że zgodnie z art. 278 par. 1 k.k. "Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". Możliwym jednak jest zastosowanie art.  37a §  1 k.k. zgodnie z którym "Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek". Z kolei w myśl art. 222 par. 1 k.k.: "Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3".

Adwokat Agnieszka Prętczyńska