Baner
prawo
15.03.2021

Niska kara pozbawienia wolności za czyny pedofilskie

Sąd Okręgowy w Warszawie, X Wydział Karny Odwoławczy, wyrokiem z dnia 4 marca br. w sprawie za sygn. akt X Ka 51/21, w stosunku do oskarżonego o czyn z art. 200 § 1 k.k. i inne, na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego adwokat Agnieszką Prętczyńską, utrzymał w mocy wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2020 r., sygn. akt III K 675/18.

Oskarżony skazany został na karę pozbawienia wolności w wymiarze najniższym, przewidzianym za popełnienie czynu z art. 200 § 1 k.k. tj. karę dwóch lat pozbawienia wolności. Oskarżonemu zarzucono, że w okresie pomiędzy 7 a 11 rokiem życia małoletniej, wielokrotnie doprowadził ją do poddania się innej czynności seksualnej, w szczególności poprzez dotykanie członkiem miejsc intymnych pokrzywdzonej. W sprawie zeznania złożyła małoletnia Pokrzywdzona, a także jej psycholog oraz pedagog szkolny. Nadto, przesłuchano przyjaciółkę małoletniej, której ta zwierzała się oraz przeprowadzono dowody z opinii biegłych. W ocenie sądu dwie opinie psychologiczne i opinia seksuologiczna (stwierdzająca zaburzenia seksualne po stronie oskarżonego), a także zeznania ww. świadków przesądziły w sposób bezsporny o winie oskarżonego.

Z racji na ilość podjętych kontaktów płciowych, długi okres trwania czynu, wiek Pokrzywdzonej, uznać należy, że orzeczona kara 2-lat pozbawienia wolności, uprawniająca oskarżonego do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po upływie roku, jest najniższą karą możliwą do orzeczenia na gruncie ww. artykułu. Zważyć bowiem należy, że zgodnie z art.  200 §  1 k.k. "Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12".

Porady adwokata w sprawach karnych: tel. 531 200 352