Adwokat karne najlepszy adwokat

Prawo karne wykonawcze

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka zapewnia obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego. W szczególności kancelaria adwokacka pomaga w postępowaniach o:

  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności;
  • przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności;
  • odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności;
  • udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
  • wydanie wyroku łącznego;
  • zmianę sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności;
  • warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po przerwie;
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska posiada bogate doświadczenie zawodowe w postępowaniach karnych wykonawczych oraz wysoką skuteczność. W zdecydowanej większości spraw prowadzonych przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską wydano postanowienia zgodne z jej wnioskiem tj. odroczono wykonanie kary, wstrzymano jej wykonanie czy też doszło do wydania postanowienia warunkowo zwalniającego skazanego z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Zważyć przy tym należy, że Klientami adwokata były także osoby, które odbywały karę jako recydywiści, osoby czerpiące stałe źródło dochodu z działalności przestępczej bądź też skazane za kierowanie lub udział w grupie przestępczej.

Dodać należy, że Adwokat Agnieszka Prętczyńska w toku stacjonarnych studiów prawa na Uniwersytecie Wrocławskim była Przewodniczącą Koła Prawa Karnego Wykonawczego, a pracę magisterską sporządzała w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego, gdzie je promotorem był wybitny znawca prawa karnego wykonawczego prof. dr hab. Leszek Bogunia.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

Tel. 531 200 352, a.p@kancelaria-adwokata.pl