Baner

Prawo karne

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Zapewniam pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego. Reprezentuję interesy moich Mocodawców jako obrońca lub oskarżyciel posiłkowy, spełniając się w obu tych rolach. Podejmuję się prowadzenia sprawy karnej na każdym jej etapie. Po opracowaniu strategi postępowania aktywnie włączam się do postępowania przygotowawczego, a następnie zapewniam swoje wsparcie w toku procesu sądowego. Pozostaję w bieżącym kontakcie z funkcjonariuszem Policji i Prokuratorem, uczestniczę w przesłuchaniach świadków już na etapie postępowania przygotowawczego. Jako adwokat prowadziłam postępowania karne przed wszystkimi Sądami Rejonowymi na terenie m.st. Warszawy, a także przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Okręgowym dla Warszawy Pragi, Sądem Apelacyjnym w Warszawie, Sądem Najwyższym oraz licznymi sądami powszechnymi na terenie całego kraju.

Lubię prawo karne i odnajduję się w specyfice postępowania karnego. Wizyty na komendach i komisariatach policji, a także w Prokuraturach, Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych, stanowią dla mnie codzienność. Wiem jak przeprowadzić oskarżonego i jego bliskich, a także pokrzywdzonego, przez każdy etap postępowania karnego. Podejmuję rozmowy z organami postępowania przygotowawczego, pomagam w gromadzeniu dowodów, aktywnie uczestniczę w przesłuchaniach. Nie boję się walczyć o prawa strony, którą reprezentuję, niezależnie od stawianych jej zarzutów. Nadto, uczciwie przedstawiam możliwe rozstrzygnięcia w sprawie, a swoje wynagrodzenie dostosowuję do nakładu pracy.

Znana jest mi także specyfika postępowania karnego wykonawczego. Wielokrotnie udzielałam pomocy w sprawach dotyczących odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności czy warunkowego przedterminowego zwolnienia, z wysoką skutecznością.

Posiadam bogatą wiedzę i doświadczenie w sprawach aresztowych, o zbrodnię, a także występek. Znajoma mi jest specyfika postępowań karnych w których zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej dotyczą udziału w obrocie narkotykami, przemycie, wyłudzeniach kredytowych czy też dotyczących przestępczości gospodarczej.

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w których oskarżenie dotyczyło m.in. popełnienia przestępstwa o:

 • spowodowanie wypadku w komunikacji (art. 177 k.k. i 178 k.k.),
 • prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości (art. 178a k.k.),
 • znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą (art. 207 k.k.),
 • uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego tzw. porwania rodzicielskie (art. 211 k.k.),
 • oszustwo (art. 286 k.k.),
 • podrobienie lub przerobienie dokumentów, używanie takiego tj. fałszowanie dokumentów (art. 270 k.k.),
 • ukrycie lub zniszczenie dokumentów (art. 276 k.k.),
 • groźby karalne (art. 190 k.k.),
 • naruszenie miru domowego (art. 193 k.k.),
 • narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 k.k.),
 • nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.),
 • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 k.k.),
 • spowodowanie naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia (art. 157 k.k.),
 • pomówienie (art. 212 k.k.),
 • kradzież (art. 278 k.k.),
 • kradzież z włamaniem,
 • złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika (art. 218 k.k.),
 • udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 k.k.),
 • gwałt na osobie (art. 197 k.k. i 198 k.k.),
 • obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 (art. 200 k.k.),
 • bezprawne uzyskanie informacji, w tym z wykorzystaniem sieci elektronicznej tj. e-maile, Facebook (art. 267 k.k.),
 • udział w bójce lub pobiciu człowieka (art. 158 k.k. i 159 k.k.),
 • rozbój (art. 280 k.k.),
 • zabójstwo (art.148 k.k.),
 • posiadanie narkotyków, posiadanie narkotyków w znacznej ilości (art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
 • przemyt narkotyków (art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
 • udział w obrocie/handel narkotykami (art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
 • posiadanie nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek (art. 62A ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)
 • niealimentacja (art. 209 k.k.).

Zainteresowanych pomocą adwokata zapraszam do kontaktu.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

Tel. 531 200 352