Adwokat karne najlepszy adwokat

Odszkodowania

Pomagam poszkodowanym poszukującym pomocy prawnej w uzyskaniu świadczeń odszkodowawczych, w szczególności odszkodowania za szkodę majątkową, zadośćuczynienia za krzywdę oraz renty. Reprezentuję interesy moich Mocodawców przed wszystkimi towarzystwami ubezpieczeń, dłużnikami będącymi osobami fizycznymi lub prawnymi, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka z siedzibą w m.st. Warszawa zapewnia usługi prawne w sprawach o:

  • odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę z tytułu udziału w wypadku komunikacyjnym,
  • odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę z tytułu straty osoby bliskiej w śmiertelnym wypadku drogowym,
  • odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę należnymi z tytułu błędu lekarskiego,
  • odszkodowania z polisy ubezpieczenia domu, mieszkania bądź nieruchomości,
  • odszkodowania z ubezpieczenia na życie i zdrowie,
  • odszkodowania za niesłuszne aresztowanie,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia za znęcanie się fizyczne i psychiczne,
  • odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
  • odszkodowania z tytułu niewywiązania się z zobowiązania określonego umową stron.

Sprawy prowadzę osobiście. Sporządzam wezwania do zapłaty świadczeń odszkodowawczych, odwołania od decyzji ubezpieczycieli, pozwy o zapłatę, wnioski dowodowe, repliki na odpowiedzi na pozew, pisma w sprawie ustosunkowania się do opinii biegłych, apelacje oraz skargi kasacyjne. Jako adwokat zapewniam zastępstwo poszkodowanego przed towarzystwami ubezpieczeń, innymi dłużnikami, sądami obu instancji oraz Sądem Najwyższym. Opracowuje strategię postępowania, doradzam rozwiązania, monitoruję stan sprawy, a przede wszystkim w sposób odważny i honorowy reprezentuję poszkodowanego.

Warunki finansowe proponuję po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą.

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu telefonicznego.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska