Baner
10
25.03.2021

Zwrot sprawy Prokuratorowi, uwzględnienie zażalenia

W sprawie prowadzonej za sygn. akt VIII Kp 44/21 postanowieniem z dnia 18 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Toruniu uwzględnił zażalenie adwokat Agnieszki Prętczyńskiej na postanowienie Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum Zachód o umorzeniu postępowania w sprawie.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska działa w tymże postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Wskazać należy, że jest to już drugie postanowienie Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum Zachód, które zostało skutecznie zaskarżone. W pierwszej kolejności bowiem Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie powołując się na nieistniejące przepisy prawne. Następnie zaś postanowiła o umorzeniu z racji uznania, że osoba podejrzana mówi prawdę, co nie miało żadnego oparcia w pozostałym materiale dowodowym.

Wątpliwe działania Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum Zachód, która to usilnie formułuje koncepcje sprzyjające osobie podejrzanej, na szczęście nie znajdują uznania sądu. W uzasadnieniu postanowienia sąd słusznie wskazał, że podnoszone w postanowieniu okoliczności nie mają znaczenia dla oceny czy doszło do realizacji znamion czynu zabronionego i zwrócił sprawę Prokuratorowi do dalszego prowadzenia.

Klient jest usatysfakcjonowany wynikiem postępowania.