Baner
orzel
16.09.2021

Zezwolenie na dozór elektroniczny pomimo wielokrotnej karalności Skazanego

Sąd Apelacyjny w Warszawie, II Wydział Karny, postanowieniem z dnia 13 września 2021 r. w sprawie za sygn. akt II AKzw 759/21, zezwolił klientowi adwokat Agnieszki Prętczyńskiej na odbycie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Pierwotnie, w skutek wniosku Skazanego o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, złożonego i sformułowanego samodzielnie przez Skazanego, Sąd Okręgowy w Warszawie, odmówił mu udzielenia zezwolenia na odbywanie ww. kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego z racji na wielokrotną karalność Skazanego. Obrońca, adwokat Agnieszka Prętczyńska, złożyła zażalenie na to postanowienie, wykazując, że Sąd I Instancji nadmierną wagą obdarzył fakt wielokrotnej karalności Skazanego, nie zważając na dokonane przez niego po popełnieniu czynu zmiany w życiu, wskazujące na to, że proces resocjalizacji można swobodnie prowadzić w warunkach dozoru elektronicznego.

W skutek złożonego zażalenia, Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżone postanowienie i zezwalając na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego zobowiązał Skazanego do pozostawania pod określonym adresem, z prawem do opuszczania go w godzinach pracy z jednoczesnym zobowiązaniem do jej wykonywania.

Klient jest ukontentowany z rozstrzygnięcia.