Baner
szachy3
03.02.2021

Zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia- sukces adwokata

Prokuratura Rejonowa Warszawa- Praga Północ w Warszawie dnia 13 sierpnia 2020 r. wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie prowadzonej pod sygn. akt PR 2 Ds. 935.2020 a dotyczącej przestępstwa z art. 207 k.k. tj. znęcania się na osobą najbliższą.

Pokrzywdzony tymże czynem i postanowieniem zwrócił się o pomoc do adwokat Agnieszki Prętczyńskiej, która to złożyła zażalenie na to postanowienie i na podstawie art. 427 § 1 k.p.k. i art. 437 § 1 i 2 k.p.k. wniosła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ o jego uchylenie i przekazanie sprawy Prokuraturze do dalszego prowadzenia.

Po otrzymaniu zażalenia, które to do właściwego sądu składane jest zawsze za pośrednictwem prokuratury, Prokuratura Rejonowa Warszawa- Praga Północ podjęła decyzję o uchyleniu wydanego postanowienia i sprawę postanowiono prowadzić w dalszym ciągu.

Postępowanie przygotowawcze jest obecnie w toku.

 

Odmówiono Ci wszczęcia dochodzenia lub śledztwa?

Umorzono prowadzone postępowanie przygotowawcze?

Masz problemy z powodu bierności Prokuratury lub Policji w Twojej sprawie?

 

Adwokat sprawy karne- tel. 531 200 352