Baner
agnieszka pretczynska adwokat logo
admin / 23.06.2020

Wznowienie postępowania karnego- sukces adwokata przed SO w Radomiu

Sąd Okręgowy w Radomiu, V Wydział Karny Odwoławczy, wyrokiem z dnia 19 czerwca 2020 r., wznowił postępowanie karne w sprawie prowadzonej uprzednio za sygn. akt II K 2553/18 przez Sąd Rejonowy w Radomiu, zakończonej prawomocnym wyrokiem tegoż sądu z dnia 18 stycznia 2019 roku.

Dnia 10 marca 2020 r. Skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu został zatrzymany i doprowadzony do Aresztu Śledczego Warszawa Grochów celem odbycia kary pozbawienia wolności. Z adwokat Agnieszką Prętczyńską skontaktowała się konkubina Skazanego i udzieliła stosownych pełnomocnictw. Adwokat Agnieszka Prętczyńska jeszcze tego dnia udała się do Aresztu Śledczego Warszawa Grochów, a następnie złożyła wniosek o natychmiastowe zwolnienie Skazanego i wznowienie postępowania karnego, zakończonego prawomocnym wyrokiem karnym.W skutek podjętych przez adwokata czynności, Skazany po kilku dniach opuścił zakład karny. Do wniosku o wznowienie postępowania karnego nie przychylił się Prokurator i wniósł o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy w Radomiu podzielił stanowisko obrońcy o potrzebie ponownego rozpoznania sprawy. Sprawa będzie ponownie rozpoznawana przez Sąd Rejonowy w Radomiu.

Klient jest zadwolony z rozstrzygnięcia.

 

Zainteresowanych pomocą adwokata zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka

Ul. Wilcza 31/6, 00-544 Warszawa

tel. 531 200 352, a.p@kancelaria-adwokata.pl