Baner
sąd wyrok adwokat dobry warszawa
30.10.2022

Wygrana w sprawie o uchylenie postanowienia w sprawie odmowy odroczenia wykonania kary

Adwokat Agnieszka Prętczyńska działająca w imieniu Skazanego na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności złożyła do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wniosek o odroczenie wykonania tejże kary. Zaznaczyć przy tym należy, że adwokat Agnieszka Prętczyńska nie prowadziła postępowania głównego w sprawie o przestępstwo karne skarbowe i karne, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wniosek o wstrzymanie wykonania i odroczenie wykonania ww. kary bezwzględnego pozbawienia wolności spotkał się z odmową. W skutek takiej decyzji sądu I instancji, adwokat Agnieszka Prętczyńska złożyła zażalenie, podnosząc m.in. że w sprawie należało powołać biegłych, celem dokonania oceny stanu zdrowia Skazanego, czego zaniechał sąd I instancji.

Dnia 17 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w sprawie za sygn. akt II AKzw 550/22 przychylił się do zażalenia obrońcy adwokat Agnieszki Prętczyńskiej na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 10 sierpnia 2022 r. Wydanym postanowieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Rzeszowie do ponownego rozpoznania. Jak zważył Sąd Apelacyjny w Rzeszowie sąd I Instancji nie wyczerpał potrzeb postępowania dowodowego w zakresie oceny aktualnego stanu zdrowia Skazanego. Sąd odwoławczy podzielił pogląd obrońcy, że o potrzebie przeprowadzenie dowodu ze specjalistycznych opinii biegłych nie mogą przesądzać subiektywne odczucia i przekonania sądu.

Sprawa powróciła do ponownego rozpoznania a Klient pozostaje na wolności. Ponadto, Adwokat Agnieszka Prętczyńska zamierza złożyć kasację od prawomocnego wyroku skazującego na ww. karę, po otrzymaniu jego uzasadnienia.

Klient jest usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia.

Zainteresowanych pomocą obrońcy w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz karnych wykonawczych zapraszamy do kontaktu:

Tel. 531 200 352, a.p@kancelaria-adwokata.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: postanowienie sądu, karne, zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary, dowód z opinii biegłych sądowych, uwzględnienie zażalenia, wniosek w sprawie odroczenia wykonania kary, skuteczny adwokat karny, kancelaria adwokacka sprawy karne, dobry adwokat warszawa