Adwokat karne najlepszy adwokat
sad najwyzszy adwokat warszawa kasacje
29.07.2022

Wniosek o zbadanie bezstronności do SN- publikacje wyborcza, onet, rzeczpospolita

Z uwagi na wprowadzone zmiany w kilku ustawach, które zabraniają kwestionowania statusu sędziego, koniecznym jest obecnie w sprawach kasacyjnych do dnia 29 lipca br. złożenie wniosków o tzw. test bezstronności sędziego. Adwokat Agnieszka Prętczyńska opracowała takie wnioski w postępowaniach, a także udzieliła wywiadu w tym zakresie.

Powszechnie zwraca się uwagę na problemy związane ze stosowaniem nowych norm, na co uwagę zwróciła także adwokat Agnieszka Prętczyńska, gdzie udzielając wywiadu dla serwisu prawo. pl podała: "Z samą konstrukcją wniosku zmagają się z kolei adwokaci i radcy. Adwokat Agnieszka Prętczyńska, chce je złożyć w sprawach "starych" na podstawie przepisu przejściowego. Jak przyznaje, dotyczą między innymi sędziego Piotra Schaba, prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie i rozpatrzonej przez niego sprawy karnej - Łatwo nie jest, kryteria są takie, że nie wystarczy wskazać na brak bezstronności sędziego, ale trzeba też wykazać, że ma to, lub miało, wpływ na daną sprawę i związek z uprawnionym. Można mieć tutaj znaczne problemy w udowodnieniu wszelkich przesłanek wymaganych w par. 3 art. 42a Prawa o ustroju sądów powszechnych. Do tego dochodzi problem związany z tym gdzie taki wniosek złożyć, szczególnie w starych sprawach - do składu rozpatrującego kasacje, czy po prostu do SN? - wskazuje".

Jak z kolei podał onet.pl: "Skargę kasacyjną oraz wniosek o przeprowadzenie testu niezależności złożyła mec. Agnieszka Prętczyńska, broniąca części skazanych— Piotr Schab nie powinien w ogóle nikogo nigdy sądzić, bo sam nie przestrzega prawomocnych wyroków sądowych. Mam tu na myśli oczywiście fakt, że mimo takiego prawomocnego wyroku nie dopuścił do orzekania sędziego Igora Tuleyi, zawieszonego przez nielegalną, zlikwidowaną już Izbę Dyscyplinarną SN — mówi Onetowi mec. Prętczyńska. Domaga się ona przeprowadzenia testu niezależności nie tylko wobec sędziego Schaba, ale też sędzi Beaty Adamczyk-Łabudy, bliskiej współpracownicy Schaba, zapewniającej mu obsługę administracyjną w urzędzie sędziowskiego rzecznika dyscypliny".

Wywiady i publikacje w przedmiocie badania bezstronności sądu znajdą państwo pod linkiem:

Sądy utknęły na testach bezstronności

Prezes kluczowego sądu w Polsce przejdzie test niezależności

Sąd Najwyższy przeprowadzi test niezależności "Egzekutora Ziobry"

Sędzia stronniczy i politycznie zależny. Będzie test niezależności ważnego człowieka Ziobry

Zważyć należy przy tym, że kasacje karne z racji na ww. problemy z koniecznością rozpoznania licznych wniosków o zbadanie bezstronności sędziego mogą być rozpoznawane z opóźnieniem. O wynikach postępowań prowadzonych przez kancelarię, a także testach negatywnych względem wnioskowanych sędziów, będziemy informować na stronie.

 

 

 

 

 

 

 

 

tagi: test bezstronności sędziego, kasacja karna, adwokat kasacja karna warszawa, sąd najwyższy, adwokat karny