Baner
orzel
16.02.2021

Warunkowe przedterminowe zwolnienie- wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Adwokat Agnieszka Prętczyńska skutecznie pomogła Skazanemu Dariuszowi G. uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Warunkowego przedterminowego zwolnienia udzielił Sąd Apelacyjny w Warszawie, który zmienił w tym zakresie postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie wydane w sprawie prowadzonej za sygn. akt XI Kow 2444/17.

Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił stanowisko adwokat Agnieszki Prętczyńskiej w zakresie w jakim ta podnosiła, że w stosunku do Skazanego Dariusza G. można postawić pozytywną prognozę kryminologiczną, pomimo, czynów, których się dopuścił i za które to uprzednio został skazany na karę 12 lat pozbawienia wolności. Obrona wywodziła, bowiem słusznie, że powracanie do czynów objętych skazaniem narusza powagę osądzenia.

Nadto, w niniejszym postępowaniu występował problem kilkukrotnego ukarania Skazanego w toku pobytu w Zakładzie Karnym. Adwokat Agnieszka Prętczyńska przypomniała jednakże o postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 1989 roku, w którym ten uznał, iż: „Sąd penitencjarny powinien mieć na względzie to, że resocjalizacja – podobnie jak każdy proces wychowawczy – może przebiegać nierównocześnie i niejednakowo w poszczególnych okresach odbywania kary, incydentalne zatem uchybienia skazanego w zakresie ustalonego porządku prawnego same przez się nie po winny przemawiać za ujemną prognozą, jeżeli kompleksowa ocena danych odnoszących się do całego okresu odbywania kary wskazuje na poprawę skazanego i uzasadnia przypuszczenie, że po jego warunkowym przedterminowym zwolnieniu będzie on przestrzegał porządku prawnego”.

Klient jest usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia. Opuścił Zakład Karny.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska