Adwokat karne najlepszy adwokat
Sąd uniewinnienie
31.10.2023

UNIEWINNIENIE- sprawa dotycząca nielegalnego wytwarzania papierosów

Z przyjemnością informujemy o kolejnym wyroku uniewinniającym. Dnia 18 września 2023 r. Sąd Rejonowy w Grójcu w sprawie prowadzonej za sygn. akt II K 482/22, podzielił stanowisko obrońcy, adwokat Agnieszki Prętczyńskiej, co do nie dopuszczenia się przez Oskarżonego zarzuconego mu czynu.

Sprawa toczyła się od dnia 28 kwietnia 2022 r. do dnia 18 września 2023 r. przed Sądem Rejonowym w Grójcu, II Wydział Karny, w składzie Przewodnicząca Sędzia Magdalena Sachanowicz-Dusińska. Oskarżonemu, bronionemu przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską, zarzucono, że w okresie bliżej nieustalonym od początku 2015 roku do dnia 14 października 2021 roku w miejscowości (...) województwo mazowieckie działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą wytwarzał wyroby tytoniowe bez wymaganego wpisu do rejestru producentów tj. o czyn z art. 12a ust. 1 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych.

W sprawie odbyło się sześć rozpraw. Na każdej obecna była adwokat Agnieszka Prętczyńska, która składała w sprawie liczne wnioski dowodowe. Zważyć należy, że to właśnie dopuszczenie i przeprowadzenie wnioskowanych przez obronę dowodów finalnie pozwoliło wykazać brak winy Oskarżonego w zarzuconym mu czynie.

Klient jest usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia.

Zainteresowanych zaś pomocą adwokata ds. karnych zapraszamy do kontaktu!

tel. 531 200 352

 

 

 

 

 

 

 

 

tagi: uniewinnienie, najlepszy adwokat, pomoc adwokata ds. karnych, nielegalna produkcja tytoniu, wyrok sądu, adwokat karne warszawa, grójec, kancelaria adwokacka, skuteczny adwokat