Baner
temida
12.05.2021

Sukces adwokata w roli oskarżyciela posiłkowego w sprawie o niealimentację

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, III Wydział Karny, dnia 11 maja 2021 r. wydał wyrok skazujący za niealimentację zgodnie z wnioskiem adwokat Agnieszki Prętczyńskiej, która w tej sprawie reprezentowała Oskarżycielkę posiłkową/Pokrzywdzoną.

Na kanwie tej sprawy należy wskazać, że w przypadku dłużników alimentacyjnych niezwykle istotne jest uzyskanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby wraz z zobowiązaniem do regulowania świadczeń alimentacyjnych. Tego rodzaju rozstrzygnięcie dyscyplinuje bowiem oskarżonych do opłacania alimentów. Tak też, miało miejsce w tej sprawie. Oskarżony został skazany na karę 6-miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby wynoszący 2 lata, zobowiązany do regulowania alimentów i informowania kuratora o realizacji nałożonych na niego obowiązków.

Klientka jest usatysfakcjonowana z wyroku.