Baner
sad apelacyjny w warszawie adwokat
19.04.2021

Sukces adwokata przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie- zmiana postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie

W dniu 14 kwietnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił zażalenie adwokat Agnieszki Prętczyńskiej i orzekł o uchyleniu zabezpieczenia majątkowego zgodnie z jej wnioskiem. Orzeczenie zapadło w sprawie o sygn. akt II Akz 298/21 i zmieniło wcześniejsze niesłuszne orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie.

Na kanwie tej sprawy należy przypomnieć, że zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów art. 293 § 2 k.p.k. i art. 291 § 4 k.p.k., rozmiar zabezpieczenia majątkowego powinien odpowiadać jedynie potrzebom tego, co ma zabezpieczać i należy je niezwłocznie uchylić w całości lub w części, jeśli ustaną przyczyny, wskutek których zostało ono zastosowane lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie choćby w części. Rozmiar zabezpieczenia powinien odpowiadać jedynie potrzebom tego, co ma zabezpieczać.

Klient jest usatysfakcjonowany rozstrzygnięciem.