Baner
orzel
09.05.2019

Skuteczny adwokat- areszt, zabójstwo

W sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie pod sygn. akt PO I Ds.166.2018 Prokurator złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie mojego Mocodawcy, któremu to postawiono zarzut zabójstwa z art. 148 kodeksu karnego. Wyrokujący w sprawie Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli przychylił się do wniosku i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Z przyjemnością informuję, że na skutek zażalenia, które to rozpoznał Sąd Okręgowy w Warszawie, uwzględnione zostały zarzuty obrony co do rozstrzygnięcia Sądu I Instancji i uchylono stosowanie tymczasowego aresztowania. Należy w tym zakresie dodać, że swoją decyzję Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli oparł na zeznaniach wyłącznie jednego świadka, którego wiarygodność musiała budzić wątpliwości, co też słusznie zauważył w ślad za obroną Sąd Okręgowy w Warszawie.

Po niespełna trzech tygodniach aresztu klient ponownie cieszy się wolnością. Na rozprawy będzie się mógł stawiać z tzw. wolnej stopy.

 

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

Pomoc w sprawach karnych