Baner
lego bojka
15.09.2020

Rozbój- kara mieszana, niska kara pozbawienia wolności

Adwokat Agnieszka Prętczyńska, będąc obrońcą w sprawie o rozbój z art. 280 § 1 kodeksu karnego (dawna tzw. dziesiona), przy istniejącym jako dowód w postępowaniu nagraniu z monitoringu, uzyskała na rzecz Łukasza R. wyrok co prawda uznający jego winę, jednakże z karą wyłącznie 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dodać należy, że za tego rodzaju czyn ustawa przewiduje karę minimalną w wysokości 2 lat pozbawienia wolności.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie prowadzonej pod sygn. akt IX Ka 1101/18 wyrokiem z dnia 8 stycznia 2019 r. wymierzył bronionemu przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską oskarżonemu karę mieszaną za rozbój. Orzeczenie zapadło na podstawie art. 37 b k.k. Skazany na bazie niniejszego wyroku ma odbyć karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 1 roku ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Z uwagi na fakt zaliczenia na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania Łukaszowi R. pozostały do odbycia 2 miesiące kary pozbawienia wolności.

Orzeczenie należy uznać za satysfakcjonujące, bowiem w sprawie istniały dwa nagrania z monitoringu, w tym jedno z monitoringu miejskiego, dokumentujące zdarzenia, drugi ze sprawców przyznał się do dokonania czynu wraz z Łukaszem R., a nadto świadek na okazaniu rozpoznał bronionego przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską klienta. Dodać należy, że drugi ze sprawców czynu został skazany na karę 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Łukasz R. zaniechał dalszych działań w sprawie. Zamierza stawić się na odbycie kary.

 

Skuteczny adwokat w sprawach karnych:

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka

tel. 531 200 352, a.p@kancelaria-adwokata.pl