Baner
adwokat karne warszawa
21.11.2022

Ponowny sukces w sprawie umorzenia dochodzenia, uwzględnienie zażalenia

W dniu 6 października 2021 roku prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy w sprawie o sygnaturze PR 3 Ds. 718.2021 zatwierdził postanowienie KP Bydgoszcz – Błonie z dnia 30 września 2021 roku o umorzeniu dochodzenia w sprawie o czyn kwalifikowany z art. 279 § 1 k.k. twierdząc, że brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.   Poszkodowana zwróciła się wówczas do adwokat Agnieszki Prętczyńskiej o pomoc. W następstwie przyjęcia umocowania adwokat Agnieszka Prętczyńska złożyła zażalenie w którym napisała m.in., że zarzuca wydanemu postanowieniu: "błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę postanowienia, mający istotny wpływ na treść tego postanowienia, a polegający na tym, że nie stwierdzono, że istnieją dane dostatecznie uzasadniające podejrzenia popełnienia przestępstwa kradzieży z włamaniem pojazdu marki (....), kiedy faktem jest, że samochodu nie odnaleziono a nie wyparował, tudzież nie rozpuścił się czy nie został odholowany, ewentualnie nie został znaleziony przy żadnym ze świadków, co wynika z akt sprawy (k. 2) oraz faktu nie postawienia nikomu zarzutów z art. 298 k.k., ewentualnie art. 286 k.k., zatem należałoby jednak podjąć odpowiednie czynności dowodowe, jeżeli dowód z zeznań świadków, tudzież pozostały materiał dowodowy jest w ocenie organów niewystarczający, celem ustalenia, że doszło do czynu a organa ścigania po prostu nie są w stanie stwierdzić, kto go popełnił, choć w ocenie pełnomocnika Pokrzywdzonej, zeznania trzech świadków przesłuchanych w toku niniejszego postępowania pozwalają na wywiedzenie, że do kradzieży doszło, tylko organa ścigania nie są w stanie ustalić kto i w jakich okolicznościach ten czyn popełnił".

Dnia 26 października 2022 r., w sprawie za sygn. akt III Kp 82/22, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał postanowienie w którym stwierdził, że: "Zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonej, wywołując postępowanie odwoławcze, doprowadziło do uchylenia zaskarżonej decyzji prokuratora o umorzeniu dochodzenia w fazie in rem w sprawie o sygnaturze PR 3 Ds. 718.2021 dotyczącej czynu kwalifikowanego z art. 279 § 1 k.k.: "W ocenie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy zarzuty zgłoszone przez pełnomocnika skarżącej w znakomitej większości okazały się trafne. Rację ma skarżący, że materiał dowodowy zgromadzony przez prokuratora w toku postępowania przygotowawczego w sposób jednoznaczny wskazuje, że doszło do popełnienia czynu zabronionego, co przecież wynika zeznań świadków. Natomiast odmienna ocena dokonana przez organ ścigania wymyka się zasadom logiki i doświadczenia życiowego, a tym samym pozostaje oceną dowolną".

Z osiągniętego sukcesu Klientka jest usatysfakcjonowana. Sprawa wróciła do prokuratury i należy oczekiwać, że ta zastosuje się do wytycznych sądu, co umożliwi naszej Mocodawczyni odzyskanie odszkodowania za kradzież pojazdu.

Pokrzywdzonych niejako podwójnie, którym organy ścigania nie pomogły, zapraszamy do kontaktu:

Tel. 531 200 352

 

 

 

 

 

 

 

tagi: adwokat karnista, umorzenie dochodzenia, zażalenie na postanowienie w sprawie umorzenia dochodzenia, odmowa wszczęcia postępowania karnego, sąd wygrana w sprawie przeciw prokuraturze, dobry adwokat warszawa, kancelaria karne