Baner
sąd rejonowy adwokat warszawa wola
15.01.2023

Niska, wolnościowa kara za nieomal 5 letnie znęcanie się fizyczne i psychiczne nad żoną, wymierzona z zastosowaniem art. 37a k.k.

Wyrokiem z dnia 14 listopada 2022 r., w sprawie prowadzonej za sygn. akt IV K 968/22 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, sąd orzekł względem Klienta kancelarii karę 6 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze po 20 godzin miesięcznie prac społecznych, za czyn z art. 207 par. 1 k.k., co było możliwe dzięki zastosowaniu dobrodziejstw wypływających z art. 37a § 1 k.k.

Klient adwokat Agnieszki Prętczyńskiej jest usatysfakcjonowany z orzeczenia. Należy, bowiem zwrócić uwagę, że został oskarżony o to, że w okresie nieomal pięciu lat znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną w ten sposób, że wszczynał awantury, wyzywał słowami uważanymi powszechnie za wulgarne, ściskał za gardło, uderzał pięścią w plecy, wykręcał ręce do tyłu, szarpał za włosy, zakrywał ręką usta, kontrolował i groził pokrzywdzonej, że ją udusi, przy czym groźby te wzbudziły uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione, tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k. W toku postępowania zaś ujawnione zostały liczne dowodowy, w tym listy Oskarżonego do Pokrzywdzonej w których to przyznał się on do ww. czynów, które to wskazywały na zawinienie Klienta.

Tym samym, biorąc pod uwagę, że czyn z art. 207 § 1 k.k. zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do lat 5, za sukces należy uznać, mając na względzie długi okres dopuszczania się czynu oraz ilość zachowań zarzuconych Oskarżonemu i ich intensywność, zastosowanie przez sąd instytucji z art. 37a § 1 k.k. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z art. 37a §  1 k.k.: "Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek". W niniejszej sprawie, poza karą ograniczenia wolności zostało orzeczonego w stosunku do Oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 500 (pięćset) złotych.

Wyrok jest prawomocny i obecnie podlega wykonaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tagi: znęcanie się psychiczne, znęcanie się fizyczne, wyrok sądu, kara ograniczenia wolności, świadczenie pieniężne, adwokat sprawa karna, dobry adwokat warszawa