Baner
admin / 25.11.2019

Nie zastosowanie aresztowania w sprawie z art. 156 par. 1 k.p.k.

W dniu 25 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Grójcu w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II Kp 595/19 nie uwzględnił wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grójcu o zastosowanie tymczasowego aresztowania względem Klientki, którą reprezentowała adwokat Agnieszka Prętczyńska.

Klientka kancelarii Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka podejrzana jest o popełnienie czynu z art. 156 par. 1 pkt 2 Kodeksu karnego tj. spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Z uwagi na charakter czynu i zagrożenie karą powyżej 3 lat pozbawianie wolności Prokurator wystosował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obrońca adwokat Agnieszka Prętczyńska wnosiła o nieuzwględnienie wniosku i zastosowanie dozoru oraz poręczenia majątkowego.

Sąd przychylił się do wniosku adwokat Agnieszki Prętczyńskiej.