Baner
prawo karne
13.06.2022

Dozór elektroniczny- wygrana w sprawie przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga

VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, w sprawie za sygn. akt VIII Kow 490/22, postanowieniem z dnia 19 maja 2022 r. udzielił Skazanemu reprezentowanemu przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską, zgody na odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego.

Jak słusznie zważył SO Remigiusz Pawłowski w uzasadnieniu wydanego postanowienia: "Obowiązujące przepisy, poza elementami formalnymi nakazują badać, czy stopień demoralizacji sprawcy, jak również względy bezpieczeństwa i inne istotne okoliczności nie
przemawiają za potrzebą osadzenia go w zakładzie karnym, jak również czy cele kary pozbawienia wolności, w razie uwzględnienia wniosku obrońcy zostaną osiągnięte. Kryteria pozwalające odpowiedzieć na te pytania to dotychczasowa karalność skazanego, skuteczność oddziaływań penalnych dotąd wobec niego stosowanych, aktualny tryb życia i postawa wobec porządku prawnego, czy obecność w życiu sprawcy istotnych czynników kryminogennych i jego na nie podatność. Analiza tych elementów winna prowadzić do wniosku, czy zastosowanie przedmiotowej instytucji będzie wystarczające dla resocjalizacji skazanego, czy raczej będzie pogłębiać jego demoralizację i oddziaływać negatywnie na jego środowisko. Skazany na przestrzeni ostatnich sześciu lat był karany siedmiokrotnie, za przestępstwa karno-skarbowe, za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, jak również wolności oraz życiu i zdrowiu. Pozwala to bronić tezy, że w datach popełnianych przestępstw był sprawcą zdemoralizowanym i niepoprawnym. Nie można jednak gubić z pola widzenia, że występek, którego sprawa dotyczy został popełniony siedem lat temu, a w międzyczasie skazany przeprowadził istotną pracę nad swoim postępowaniem i stosunkiem do porządku prawnego".

Dodać należy, że adwokat Agnieszka Prętczyńska nie zapewniała Skazanemu obrony na wcześniejszych etapach postępowania. Upoważnienie do obrony zostało udzielone do działania w sprawie, gdy wyrok był już prawomocny i niezaskarżalny kasacją. Adwokat podjęła wówczas decyzje o wyborze strategii postępowania, obejmującej złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego.

Klient jest ukontentowany z rozstrzygnięcia.

Pomoc adwokata w sprawach o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego:

tel. 531 200 352

 

 

 

 

 

 

 

tagi: dozór elektroniczny, adwokat karne warszawa, dobry adwokat warszawa, wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego, adwokat sprawy karne, kancelaria karne