Adwokat karne najlepszy adwokat
adwokat karne warszawa
09.12.2019

Adwokat sprawy karne- doświadczenie zawodowe w obronie i oskarżeniu posiłkowym

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w których oskarżenie dotyczyło m.in. popełnienia przestępstwa o:

 • spowodowanie wypadku w komunikacji (art. 177 k.k. i 178 k.k.),
 • prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości (art. 178a k.k.),
 • znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą (art. 207 k.k.),
 • uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego tzw. porwania rodzicielskie (art. 211 k.k.),
 • oszustwo (art. 286 k.k.),
 • podrobienie lub przerobienie dokumentów, używanie takiego tj. fałszowanie dokumentów (art. 270 k.k.),
 • ukrycie lub zniszczenie dokumentów (art. 276 k.k.),
 • groźby karalne (art. 190 k.k.),
 • naruszenie miru domowego (art. 193 k.k.),
 • narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 k.k.),
 • nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.),
 • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 k.k.),
 • spowodowanie naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia (art. 157 k.k.),
 • pomówienie (art. 212 k.k.),
 • kradzież (art. 278 k.k.),
 • kradzież z włamaniem,
 • złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika (art. 218 k.k.),
 • udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 k.k.),
 • gwałt na osobie (art. 197 k.k. i 198 k.k.),
 • obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 (art. 200 k.k.),
 • bezprawne uzyskanie informacji, w tym z wykorzystaniem sieci elektronicznej tj. e-maile, Facebook (art. 267 k.k.),
 • udział w bójce lub pobiciu człowieka (art. 158 k.k. i 159 k.k.),
 • rozbój (art. 280 k.k.),
 • zabójstwo (art.148 k.k.),
 • posiadanie narkotyków, posiadanie narkotyków w znacznej ilości (art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
 • przemyt narkotyków (art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
 • udział w obrocie/handel narkotykami (art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
 • posiadanie nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek (art. 62A ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)
 • niealimentacja (art. 209 k.k.).

Adwokat Agnieszka Prętczyńska w swoim dorobku zawodowym przeprowadziła kilkadziesiąt postępowań w których to zarzuty dotyczył znęcania się nad osobami najbliższymi. W związku ze specyfiką tych spraw współpracuje z adwokatami specjalizującymi się w postępowaniach rodzinnych i w ramach udzielania pomocy w sprawie karnej, uwzględnia zawsze wpływ postępowania karnego na sprawę rodzinną.

Na bieżąco kancelaria adwokacka ma co najmniej kilka spraw w obronie, gdzie zarzuty dotyczą przestępstw wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Tematyka tego rodzaju jest niezwykle bliska adwokat Agnieszce Prętczyńskiej, która to jest zwolennikiem całkowitej legalizacji substancji ujętych w wykazie do ustawy, oczywiście w odniesieniu do osób pełnoletnich. Zważywszy także na fakt, że częstokroć pojawia się w toku tego rodzaju postępowań zarzut grupy, kancelaria może zapewnić profesjonalne wsparcie i w tymże aspekcie sprawy.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.