Baner
hajs
11.01.2021

120 000,00 zł zadośćuczynienia i odszkodowania- uszkodzenie więzadła

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie prowadzonej za sygn. akt II C 1353/18, po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2020 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa klientki reprezentowanej przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską przeciwko Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie o zapłatę zasądził od Compensy Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie na jej rzecz 20.000,00 zł odszkodowania, 100.000,00 zł zadośćuczynienia oraz koszty procesu.

W toku postępowania przeprowadzono dowód z opinii biegłego, który to ustalił, że u Powódki doszło do 5% trwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci skręcenia i naderwania w obrębie więzadła bocznego kolana i uszkodzenia ACL kolana lewego, który to uraz wymagał leczenia operacyjnego.

Poszkodowana jest usatysfakcjonowana z rozstrzygnięcia. Powództwo uwzględniono w całości.

Wyrok nie jest prawomocny.