Baner na SG poprawiony FINAL

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka

Szanowni Państwo,

witam serdecznie na stronie kancelarii adwokackiej Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka. Zachęcam do zapoznania się z przedstawionymi na niej informacjami dotyczącymi mojej osoby oraz prowadzonej przeze mnie praktyki adwokackiej.

Wykonuję zawód adwokata jako członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka ma swoją siedzibę w Warszawie, przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy oraz Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie. Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyłam stacjonarne studia prawa na Uniwersycie Wrocławskim, gdzie w ramach programu Socrates, w uznaniu za osiągnięcia w naukach prawnych, odbyłam studia prawa na University od Malta.

Aktualnie prowadzę sprawy o odszkodowania, inne sprawy cywilne o roszczenia majątkowe, a także sprawy karne. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach odszkodowawczych oraz karnych.

Swoją praktykę zawodową rozpoczęłam od prawa pracy. W latach 2006-2008 pełniłam funkcję in-house lawyer w jednej z warszawskich agencji zatrudnienia. Podjęłam wówczas także studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem autorką publikacji książkowych zatytułowanych "Prawo pracy, czas pracy", "Podręcznik HR-owca" oraz "Relacja pracownik-pracodawca". Publikowałam również artykuły w Monitorze Prawa Pracy oraz Pracy i Zabezpieczeniu Społecznym, takie jak "Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jako cywilnoprawna umowa dodatkowa do umowy o pracę", "Akordowy system wynagradzania" oraz "Aspekty prawne stosowania testów psychologicznych w procesie selekcji do pracy". Po zgłębieniu problematyki prawa pracy stwierdziłam jednakże, że nie wyczerpuje ona moich zainteresowań prawnych i rozpoczęłam trwający po dzisiejszy dzień proces rozwijania znajomości szeroko rozumianego prawa odszkodowań oraz prawa karnego.

W roku 2008 zostałam Prezesem Zarządu Spółki Duże Odszkodowania Sp. z o.o. i od tego czasu nabywam doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw odszkodowawczych. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu postępowań o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę za szkody na osobie powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu lekarskiego czy naruszenia dóbr osobistych. W praktyce zawodowej obyłam się także ze sprawami o odszkodowania majątkowe, w szczególności o odszkodowania za szkody powstałe w mieniu ruchomym oraz w mieszkaniach i nieruchomościach. Zapewniam reprezentację interesów moich mocodawców w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie.

Prowadząc sprawy o odszkodowanie czy zadośćuczynienie wielokrotnie należy również zająć się towarzyszącym tego typu postępowaniom sprawą karnym. W związku z tym w roku 2009 rozpoczęłam trwającą do roku 2014 lata praktykę w zakresie prawa karnego w jednej z warszawskich kancelarii adwokackich specjalizujących się w tego typu postępowaniach. Nabyłam doświadczenie w reprezentowaniu pokrzywdzonych działając jako oskarżyciel posiłkowy oraz jako obrońca. Prowadziłam postępowania karne o znęcanie się nad rodziną, gwałt, zabójstwo, fałszerwstwo dokumentów, groźby karalne, naruszenie nietykalności cielesnej, pobicie, rozbój, spowodowanie wypadku w komunikacji czy jazdę w stanie nietrzeźwości.

Aktualnie swoją praktykę adwokacką koncentruję na pomaganiu w sprawach o odszkodowania oraz w sprawach karnych.

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem

Adwokat Agnieszka Prętczyńska