Baner na SG poprawiony FINAL

Pozytywne zakończenie postępowania o ustalenie istnienia płci żeńskiej

Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III C 164/16 ustalił zgodnie z wnioskiem Powoda, którego reprezentowałam w postępowaniu, że Powód jest kobietą.

Pozwem o ustalenie istnienia płci żeńskiej w styczniu 2016 r. zainicjowane zostało postępowanie, które to zakończyło się po przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłych psychologa i psychiatry, po niespełna półtora roku, wyrokiem zgodnym z wnioskiem pozwu.

Niezmiernie cieszę się, że moja Mocodawczyni, która przeszła proces terapii psychologicznej i hormonalnej w kierunku m-k, będzie mogła rozpocząć funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób kompletny, taki o jakim marzyła od wielu lat. Budzi także wielkie nadzieje na poprawę rozumienia problematyki transseksualizmu zachowanie Sądu orzekającego w sprawie, który to z wielką kulturą, empatią i otwartością umysłu procedował w niniejszej sprawie. 

Skuteczne zakończenie sprawy z tytułu regersu ubezpieczeniowego

W lutym 2017 r. mój Mocodawca otrzymał wezwanie do zapłaty od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z tytułu regresu ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel żądał zwrotu zapłaconej poszkodowanemu kwoty odszkodowania w wysokości 6 000,00 złotych argumentując na bazie pojedyńczych zeznań świadków, że mój Mocodawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Odpowiadając w imieniu mojego Mocodawcy na wezwanie podniosłam, że nie sposób na bazie pojedyńczych i niespójnych zeznań świadków przyjąć, że mój Mocodawca zobowiązany jest do zapłaty. Twierdzenia części świadków, mocno zabarwione własną oceną, czy też bardziej wizją niż obiektywną obserwacją sytuacji, nie dawały bowiem w powiązaniu z pozostałym materiałem dowodowym podstaw do twierdzenia, że faktycznie mój Mocodawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Po zapoznaniu się z wywiedzioną przeze mnie argumentacją Allianz Polska S.A. odstąpił od dochodzenia roszczeń.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

Wizyta w Belwederze, zaproszenie z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

W dniu 5 kwietnia 2017 r. gościłam w pałacu Belwederskim, korzystając z zaproszenia Kancelarii Prezydenta RP do udziału w obradach na temat nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Cieszę się, że mogłam wyrazić swoje zdanie w zakresie nowelizacji tejże ustawy, skądinąd zbieżne ze zdaniem reprezentanta Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Izby Radców Prawnych. 

Życzyłabym sobie, żeby głosy praktyków zostały usłyszane. Pozostanę przy tej nadziei pomimo, że nie wiele wskazywało by miała być ona spełniona.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

Szkolenie w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie

W dniu 3 kwietnia 2017 r. miałam przyjemność podzielić się swoją wiedzą z uczniami klas licealych oraz Dyrektorami placówek nauczania z terenu Powiatu Sochaczewskiego. Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, które to było jego organizatorem.

Obrona pracownika w sprawie o przywrócenie do pracy

Z przyjemnością mogę poinformować, że mój Mocodawca Zbigniew K. został przywrócony do pracy w wyniku wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2016 roku, którego zasadność potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie.