Baner na SG poprawiony FINAL

Obrona pracownika w sprawie o przywrócenie do pracy

Z przyjemnością mogę poinformować, że mój Mocodawca Zbigniew K. został przywrócony do pracy w wyniku wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2016 roku, którego zasadność potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie.