Baner na SG poprawiony FINAL

Niezastosowanie aresztu z uwagi na obszerność materiału dowodowego

W dniu 9 października br. w sprawie prowadzonej za sygn. akt V Kp 1264/20 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, V Wydział Karny, nie uwzględnił wniosku Prokuratora Rejonowego Warszawa Ochota o zastosowanie tymczasowego aresztowania względem podejrzanego bronionego przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską. Zgodnie z wnioskiem obrony sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Decyzja sądu wynikała z przyjęcia przez sąd założenia, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych podejrzanemu czynów, jednakże właśnie ten fakt podważa zasadność stanowiska Prokuratora co do celowości stosowania tymczasowego aresztowania z uwagi na możliwość podejmowania przez podejrzanego działań destabilizujących postępowanie karne w niniejszej sprawie. Jak wskazał sąd w uzasadnieniu:

Wskazać należy, że dowody wskazane we wniosku jako konieczne do przeprowadzenia w postaci badań z zakresu genetyki i osmologii, badań antropologicznych są tego rodzaju, że podejrzany nie ma możliwości wpłynięcia w jakikolwiek sposób na ich przeprowadzenie. Również kwestia ewentualnego zatrzymania i przesłuchania trzeciego sprawcy wskazanego w zarzutach z art. 278§1 k.k. nie jest w ocenie Sądu trafnym argumentem przemawiającym za zastosowaniem wobec podejrzanego izolacyjnego środka zapobiegawczego, mając na względzie, że zarówno dane jak i adres tej osoby są organom ścigania znane i kwestią krótkiego czasu jest ujęcie i jego przesłuchanie. Jednakże zdaniem Sądu pobyt podejrzanego w areszcie nie powinien być uzależniony od skuteczności i sprawności działań policji w tym zakresie. Z kolei podstawą stosowania w przedmiotowej sprawie tymczasowego aresztowania nie może być możliwość postawienia mu ewentualnie innych zarzutów. „Przy stosowaniu środków zapobiegawczych nie mają znaczenia zarzuty, jakie mogą być przedstawione podejrzanemu w przyszłości, bądź które postawiono lub planuje się postawić innym osobom.” (zob. postanowienie SA w Krakowie z dnia 13.02.2019 r., II AKz 69/19).

Z racji powyższego sąd zarządził natychmiastowe zwolnienie podejrzanego.

 

Zainteresowanych pomocą adwokata w sprawach karnych zapraszamy do kontaktu:

tel. 531 200 352, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.