Baner na SG poprawiony FINAL

Uchylenie stosowania tymczasowego aresztowania

Adwokat Agnieszka Prętczyńska zapewniała obronę w sprawie o zastosowanie tymczasowego aresztowania względem podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków w postaci 288,80 gram marihuany. Na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowała w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania złożyła zażalenie, w którym wskazała, że Sąd I Instancji popełnił błąd stosując areszt w niniejszej sprawie z uwagi na fakt, że pomimo nie postawienia innych zarzutów Podejrzanemu, Sąd I Instancji odnosił się do ustaleń Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Ursynowa, z których to wynikała możliwość dopuszczenia się przez Podejrzanego innych przestępstw.

Z argumentacją adwokat Agnieszki Prętczyńskiej zgodził się Sąd Okręgowy w Warszawie, X Wydział Karny Odwoławczy, który w sprawie o sygn. akt X Kz 1342/19 uchylił stosowanie tymczasowego aresztowania.    

Zainteresowanych usługami adwokata w sprawach karnych zapraszamy do kontaktu.