Baner na SG poprawiony FINAL

Adwokat pomoc w sprawach aresztowych/zatrzymaniach

Adwokat- areszt lub zatrzymanie- pomoc prawna

Adwokat Agnieszka Prętczyńska udziela pomocy prawnej w sprawach zatrzymania lub tymczasowego aresztownia.

Po otrzymaniu zawiadomienia o zatrzymaniu w postępowaniu karnym adwokat Agnieszka Prętczyńska odbiera pełnomocnictwo do obrony od rodziny zatrzymanego lub jego konkubiny/konkubenta. Następnie obrońca kontaktuje się z funkcjonariuszem policji prowadzącym postępowanie, ustala sygnaturę sprawy oraz podstawę zatrzymania. Kolejną czynnością jest udanie się przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską osobiście do organu prowadzącego czynnośc zatrzymania i złożenie pism w sprawie tj. o widzenie z zatrzymanym, o dopuszczenie do udziału w czynnościach postępowania oraz wgląd w akta. Na podstawie złożonych pism zasadniczo adwokat ma możliwość niezłocznego przeprowadzenia rozmowy z zatrzymanym, a także podjęcia rozmów z policją oraz prokuratorem prowadzącym postępowanie. W między czasie pozostaje w stałym kontakcie z rodziną i/lub konkubentem/konkubiną.

W przypadku, gdyby mimo przeprowadzonych rozmów doszło do skierowania wniosku o tymczasowe aresztownie przez Prokuratora, adwokat Agnieszka Prętczyńska uczestniczy w posiedzeniu aresztowym, które prowadzone jest przez Sąd Rejonowy. W sytuacji uwzględnienia wniosku Prokuratora i zastosowaniu tymczasowego aresztowania przez Sąd Rejonowy, adwokat sporządza zażalenie do Sądu Okręgowego oraz udaje się do aresztu śledczego, celem odbycia ponownych rozmów z aresztowanym.

W toku postępowania adwokat pozostaje w stałym kontakcie z rodziną/konkubiną/konkubentem i informuje o stanie sprawy, kwestiach związanych z organizacją życia tymczasowego aresztowanego w areszcie, dalszym toku postępowania.

Pomoc w tego rodzaju sprawach karnych udzielana jest niezwłocznie.

Kontakt:

tel. 531 200 352

 

 

 

tagi: adwokat karne, adwokat areszt, adwokat zatrzymanie, kancelaria pomoc w sprawie aresztowania, pomoc prawna, adwokat sprawa karna warszawa, skuteczny adwokat warszawa, dobry adwokat warszawa