Baner na SG poprawiony FINAL

Skuteczne zakończenie sprawy z tytułu regersu ubezpieczeniowego

W lutym 2017 r. mój Mocodawca otrzymał wezwanie do zapłaty od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z tytułu regresu ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel żądał zwrotu zapłaconej poszkodowanemu kwoty odszkodowania w wysokości 6 000,00 złotych argumentując na bazie pojedyńczych zeznań świadków, że mój Mocodawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Odpowiadając w imieniu mojego Mocodawcy na wezwanie podniosłam, że nie sposób na bazie pojedyńczych i niespójnych zeznań świadków przyjąć, że mój Mocodawca zobowiązany jest do zapłaty. Twierdzenia części świadków, mocno zabarwione własną oceną, czy też bardziej wizją niż obiektywną obserwacją sytuacji, nie dawały bowiem w powiązaniu z pozostałym materiałem dowodowym podstaw do twierdzenia, że faktycznie mój Mocodawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Po zapoznaniu się z wywiedzioną przeze mnie argumentacją Allianz Polska S.A. odstąpił od dochodzenia roszczeń.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska