Baner na SG poprawiony FINAL

Obrona pozwanego w sprawie o zapłatę z umowy sprzedaży

W niniejszej sprawie reprezentowałam przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie stronę Pozwaną o zapłatę z tytułu umowy sprzedaży.

Strona Powodowa dochodziła roszczeń pieniężnych od mojego Mocodawcy opierając swój zarzut na nieskuteczności odstąpienia od umowy. W kontekście tejże sprawy warto przypomieć zatem wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2007 r. (sygn. akt: III CSK 288/06) w którym sąd ten wskazał, że: „Odstąpienie od umowy stanowi realizację uprawnień związanych z określonymi wypadkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 491-493 k.c.) i skuteczne odstąpienie od umowy stanowi w pewnym sensie potwierdzenie, że istotnie miał miejsce przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę”.

Wyrok w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II C 187/16 jest prawomocy. Strona Powodowa zwróciła koszty postępowania Tomaszowi K. zasądzone wyrokiem.