Baner na SG poprawiony FINAL

Obrona pracownika w sprawie o przywrócenie do pracy

Z przyjemnością mogę poinformować, że mój Mocodawca Zbigniew K. został przywrócony do pracy w wyniku wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2016 roku, którego zasadność potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie.

 

Sprawa prowadzona pod sygn. akt VII P 1243/15 dotyczyła przywrócenia Zbigniewa K. do pracy. Strona Pozwana wypowiedziała umowę o pracę na czas nieokreślony, które to wypowiedzenie było oczywiście niesłuszne, bowiem zostało oparte na nieprawdziwych podstawach wskazanych w wypowiedzeniu umowy przez stronę Pozwaną.

Wyrok podlega wykonaniu.