Baner na SG poprawiony FINAL

Uchylenie stosowania tymczasowego aresztowania

Adwokat Agnieszka Prętczyńska zapewniała obronę w sprawie o zastosowanie tymczasowego aresztowania względem podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków w postaci 288,80 gram marihuany. Na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowała w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania złożyła zażalenie, w którym wskazała, że Sąd I Instancji popełnił błąd stosując areszt w niniejszej sprawie z uwagi na fakt, że pomimo nie postawienia innych zarzutów Podejrzanemu, Sąd I Instancji odnosił się do ustaleń Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Ursynowa, z których to wynikała możliwość dopuszczenia się przez Podejrzanego innych przestępstw.

Z argumentacją adwokat Agnieszki Prętczyńskiej zgodził się Sąd Okręgowy w Warszawie, X Wydział Karny Odwoławczy, który w sprawie o sygn. akt X Kz 1342/19 uchylił stosowanie tymczasowego aresztowania.    

Zainteresowanych usługami adwokata w sprawach karnych zapraszamy do kontaktu.

 

Adwokat o naruszeniu nietykalności cielesnej

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Wolters Kluwer w przedmiocie naruszenia nietykalności cielesnej. W wywiadzie udzielonym redaktor Monice Sewastianowicz adwokat Agnieszka Prętczyńska odniosła się do kwestii związanych z przestępstwem naruszenia nietykalności cielesnej, a także wyjaśniła na czym polega obrona konieczna.

Publikacja dostępna pod linkiem:

Adwokat Agnieszka Prętczyńska dla prawo.pl

Adwokat pomoc w sprawach aresztowych/zatrzymaniach

Adwokat- areszt lub zatrzymanie- pomoc prawna

Adwokat Agnieszka Prętczyńska udziela pomocy prawnej w sprawach zatrzymania lub tymczasowego aresztownia.

Po otrzymaniu zawiadomienia o zatrzymaniu w postępowaniu karnym adwokat Agnieszka Prętczyńska odbiera pełnomocnictwo do obrony od rodziny zatrzymanego lub jego konkubiny/konkubenta. Następnie obrońca kontaktuje się z funkcjonariuszem policji prowadzącym postępowanie, ustala sygnaturę sprawy oraz podstawę zatrzymania. Kolejną czynnością jest udanie się przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską osobiście do organu prowadzącego czynnośc zatrzymania i złożenie pism w sprawie tj. o widzenie z zatrzymanym, o dopuszczenie do udziału w czynnościach postępowania oraz wgląd w akta. Na podstawie złożonych pism zasadniczo adwokat ma możliwość niezłocznego przeprowadzenia rozmowy z zatrzymanym, a także podjęcia rozmów z policją oraz prokuratorem prowadzącym postępowanie. W między czasie pozostaje w stałym kontakcie z rodziną i/lub konkubentem/konkubiną.

W przypadku, gdyby mimo przeprowadzonych rozmów doszło do skierowania wniosku o tymczasowe aresztownie przez Prokuratora, adwokat Agnieszka Prętczyńska uczestniczy w posiedzeniu aresztowym, które prowadzone jest przez Sąd Rejonowy. W sytuacji uwzględnienia wniosku Prokuratora i zastosowaniu tymczasowego aresztowania przez Sąd Rejonowy, adwokat sporządza zażalenie do Sądu Okręgowego oraz udaje się do aresztu śledczego, celem odbycia ponownych rozmów z aresztowanym.

W toku postępowania adwokat pozostaje w stałym kontakcie z rodziną/konkubiną/konkubentem i informuje o stanie sprawy, kwestiach związanych z organizacją życia tymczasowego aresztowanego w areszcie, dalszym toku postępowania.

Pomoc w tego rodzaju sprawach karnych udzielana jest niezwłocznie.

Kontakt:

tel. 531 200 352

 

 

 

tagi: adwokat karne, adwokat areszt, adwokat zatrzymanie, kancelaria pomoc w sprawie aresztowania, pomoc prawna, adwokat sprawa karna warszawa, skuteczny adwokat warszawa, dobry adwokat warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

Niska grzywna za posiadanie narkotyków, wyrok

Adwokat Agnieszka Prętczyńska, adwokat specjalizujący się w sprawach karnych, zapewniała pomoc prawną oskarżonemu o posiadanie łączie około 27 gram narkotyków. Sprawę rozpoznał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, który uznając winę Sebastiana P. skazał go na karę grzywny w wysokości 2 000,00 zł. Wyrok sądu zapadł w sprawie prowadzonej pod sygn. akt V K 3386/19 dnia 15 listopada 2019 r.

Klient kancelarii Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka został w dniu 3 grudnia 2018 r. w mieszkaniu zatrzymany za posiadanie mefedronu, haszyszu i marihuany. Następnie oskarżony o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Aresztu nie stosowano.

Z uwagi na fakt zatrzymania i znalezienia ww. substancji w mieszkaniu skazanego, nie zaprzeczano w toku sprawy samemu faktowi posiadania. Obrona przyjęła inną linię, koncentrując się na zminimalizowaniu kary.

Klient jest zadowolony z rozstrzygnięcia. Apelacja nie będzie składana.

 

Adwokat Sprawy Karne:

tel. 531 200 352

 

 

 

 

 

tagi: adwokat warszawa, skuteczny adwokat warszawa, adwokat sprawy karne, adwokat posiadanie narkotyków, posiadanie narkotyków obrona, grzywna za posiadanie, wyrok sądu za posiadanie, dobry adwokat karne

 

 

 

Nie zastosowanie aresztowania w sprawie z art. 156 par. 1 k.p.k.

W dniu 25 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Grójcu w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II Kp 595/19 nie uwzględnił wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grójcu o zastosowanie tymczasowego aresztowania względem Klientki, którą reprezentowała adwokat Agnieszka Prętczyńska.

Klientka kancelarii Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka podejrzana jest o popełnienie czynu z art. 156 par. 1 pkt 2 Kodeksu karnego tj. spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Z uwagi na charakter czynu i zagrożenie karą powyżej 3 lat pozbawianie wolności Prokurator wystosował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obrońca adwokat Agnieszka Prętczyńska wnosiła o nieuzwględnienie wniosku i zastosowanie dozoru oraz poręczenia majątkowego.

Sąd przychylił się do wniosku adwokat Agnieszki Prętczyńskiej.

 

 

 

Tagi: nie stosowanie aresztu, nie zastosowanie tymczasowego aresztowanie, tymczasowe aresztowanie, areszt co robić, zatrzymanie, pomoc prawna, skuteczny adwokat, sprawy karne

 

 

Umorzenie dochodzenia w sprawie o kradzież z włamaniem

adwokat karne warszawa

Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota w Warszawie umorzyła dochodzenie prowadzone pod sygn. akt PR 4 Ds. 1103.2019/III przeciwko mojemu Mocodawcy Sebastianowi P. podejrzanemu o czyn z art. 279 par. 1 Kodeksu Karnego tj. o kradzież z włamaniem.

Umorzenie nastąpiło na bazie art. 17 par. 1 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego czyli z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jak stwierdził Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu dochodzenia: "brak jest jednoznaczych w swej wymowie dowodów wskazujących bezspornie, że to podejrzany dopuścił się zarzuconego mu czynu".

Z wyniku sprawy mój Mocodawca jest usatysfakcjonowany.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

 

 

Uchylenie stosowania tymczasowego aresztowania w sprawie o zabójstwo

W sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie pod sygn. akt PO I Ds.166.2018 Prokurator złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie mojego Mocodawcy, któremu to postawiono zarzut zabójstwa z art. 148 kodeksu karnego. Wyrokujący w sprawie Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli przychylił się do wniosku i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Z przyjemnością informuję, że na skutek zażalenia, które to rozpoznał Sąd Okręgowy w Warszawie, uwzględnione zostały zarzuty obrony co do rozstrzygnięcia Sądu I Instancji i uchylono stosowanie tymczasowego aresztowania. Należy w tym zakresie dodać, że swoją decyzję Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli oparł na zeznaniach wyłącznie jednego świadka, którego wiarygodność musiała budzić wątpliwości, co też słusznie zauważył w ślad za obroną Sąd Okręgowy w Warszawie.

Mój Mocodawca pozostaje na wolności, jednakże zważyć należy, że sprawa jest jeszcze w toku.

Z poważniem

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

Wywiad dla Wolters Kluwer- adwokat posiadanie narkotyków, umorzenie postępowania

Z przyjemnością informuję, że w wyniku wyjątkowej rozmowy z redaktor portalu prawo.pl Moniką Sewastanowicz (wydawca Wolters Kluwer, lider w zakresie współpracy z profesjonalistami z obszaru prawa, biznesu i administracji publicznej) powstała publikacja w przedmiocie posiadania narkotyków i wynikających z tego konsekwencji. Z artykułem można zapoznać się na stronie:

Adwokat Agnieszka Prętczyńska wywiad w przedmiocie posiadania narkotyków, umorzenie przy nieznacznej ilości

Zachęcam do lektury!

Rozbój- kara mieszana, niska kara pozbawienia wolności

Adwokat Agnieszka Prętczyńska, będąc obrońcą w sprawie o rozbój z art. 280 § 1 kodeksu karnego, przy istniejącym jako dowód w postępowaniu nagraniu z monitoringu, uzyskała na rzecz Łukasza R. wyrok co prawda uznający jego winę, jednakże z karą wyłącznie 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dodać należy, że za tego rodzaju czyn ustawa przewiduje karę minimalną w wysokości 2 lat pozbawienia wolności.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie prowadzonej pod sygn. akt IX Ka 1101/18 wyrokiem z dnia 8 stycznia 2019 r. wymierzył bronionemu przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską oskarżonemu karę mieszaną za rozbój. Orzeczenie zapadło na podstawie art. 37 b k.k. Skazany na bazie niniejszego wyroku ma odbyć karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 1 roku ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Z uwagi na fakt zaliczenia na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania Łukaszowi R. pozostały do odbycia 2 miesiące kary pozbawienia wolności.

Orzeczenie należy uznać za satysfakcjonujące, bowiem w sprawie istniały dwa nagrania z monitoringu, w tym jedno z monitoringu miejskiego, dokumentujące zdarzenia, drugi ze sprawców przyznał się do dokonania czynu wraz z Łukaszem R., a nadto świadek na okazaniu rozpoznał bronionego przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską klienta. Dodać należy, że drugi ze sprawców czynu został skazany na karę 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Łukasz R. zaniechał dalszych działań w sprawie. Zamierza stawić się na odbycie kary.

 

 

Wygrana w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego lub o obniżenie alimentów

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie, VI Wydział Rodzinny i Nieletnich, wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VI RC 254/17 o uchylenie obowiązku alimentacyjnego zgodnie z żądaniem Pozwanej reprezentowanej przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego oddalił. Nadto, oddalił żądanie ewentualne o obniżenie alimentów i zasądził od Powoda na rzecz Pozwanej kwotę 2 400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego pozwanej.

Wyrok jest prawomocny i wykonalny.

Wydanie przez Sąd Okręgowy Warszawa Praga postanowienia o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności

W dniu 8 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie, VIII Wydział Penitencjarny, w sprawie o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności prowadzonej pod sygn. akt VIII Kow 1692/17/pr, udzielił skazanemu, którego obrońcą byłam w niniejszym postępowaniu, przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z przyczyn zdrowotnych.